Hostal de Flix
Sant Martí de Tous

  Anoia
  Flix. Al nord-oest del nucli urbà.
  Emplaçament
  Ctra C-241, d'Igualada a Santa Coloma de Queralt, a l'alçada del Km 7.1.
  467

  Coordenades:

  41.56532
  1.5128
  375997
  4602584
  Número de fitxa
  08226-127
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Els acabats exteriors dels arrebossats estan malmesos
  Protecció
  Legal i física
  BPU. Catàleg bens a protegir POUM 2012
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPAC 6184
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001203100CF79H0001FZ
  Autoria de la fitxa
  Núria Cabañas

  L'hostal de Flix es troba situat a tocar de la carretera C-241, a la banda nord-oest del terme de Sant Martí de Tous. Es un edifici de planta rectangular dividida en tres cossos, un cos central de tres nivells i dos cossos laterals auxiliars d'un nivell. La coberta és a doble vessant de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana principal. El cos central consta de planta baixa, primer pis i segon pis. A la façana principal, orientada a tramuntana, a la planta baixa s'hi obren dues portes d'accés, una de planta rectangular i la segona d'arc rebaixat amb dues finestres simètriques. El primer pis s'hi obra un balcó central amb una mica de volada amb les cantonades arrodonides amb una doble motllura i amb barana de ferro amb dues finestres simètriques a cada lateral. El segon pis s'hi obren tres petites finestres de planta rectangular.
  A cada lateral del cos principal s'hi obren dos annexos amb la coberta a una sola aigua de teula àrab. En l'annex dret s'hi obra un portal adovellat d'arc escarser amb l'any 187_ i emmarcada per dos rombes, espai que antigament era utilitzat per guardar els carruatges. L'annexa situat a la banda esquerra s'hi obra una finestra d'arc rebaixat.
  A la façana de migdia hi ha una amplia terrassa que s'hi accedeix per la planta baixa i a causa del desnivell, sota la terrassa s'hi va construir posteriorment un garatge. A la façana de llevant s'hi obren tres finestrals d'arc de mig punt amb porticons de fusta.

  A finals del segle XIX era propietat de Pau Panyella.

  L'hostal es troba situat dins l'antic nucli de Flix, documentat l'any 1079 en un document de venda de Guadal i la seva esposa Ermessenda d'un alou que limita al nord amb Flix, on hi hagué una antiga fortalesa esmentada entre els segles XI i XII i dels quals els senyors de Tous es consideraven els senyors, ja que l'any 1199 Ramon de Tous ho va llegar al seu fill Bernat de Tous

  AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS. (2011): Esbós del Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació.
  AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1981.Editorial Claret, Sau.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Sant Martí de Tous. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  NAVARRO, F. (2012). Pla d'ordenació urbanística municipal de Sant Martí de Tous (POUM). Catàleg de béns a protegir. Ajuntament de Sant Martí de Tous.