Horts del Congost Aiguafreda

Vallès Oriental
Riu Congost

Coordenades:

41.76815
2.25182
437813
4624305
08014-193
Patrimoni natural
Zona d'interès
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Els horts del Congost estan situats entre el riu i les cases del carrer Major i del Pont. Es tracta d'una plana al·luvial que des d'antic ha estat aprofitada per al conreu d'horta, atès la fertilitat d'aquestes terres. La major part de les cases del carrer Major i del Pont disposaven del seu tros de terra encarat al riu, separats entre sí per murs de pedra. Com a resultat, trobem un mosaic agrícola de notable interès paisatgístic, històric i social.

En el capbreu de 1669-1670 ja hi consten els horts i les terres de regadiu prop del Congost. A mitjans del segle XIX una avinguda del riu va inundar i destruir els horts.

PUIGFERRAT, C. (1989). Aiguafreda segons el capbreu de 1669-1670. Temes Aiguafredencs VI. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.