Hort dels Monjos
Matadepera

  Vallès Occidental
  La Mola
  Emplaçament
  Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
  1025

  Coordenades:

  41.64009
  2.02062
  418434
  4610280
  Número de fitxa
  08120 - 362
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Dolent
  Els horts avui estan ocupats pel bosc i difícilment es poden veure les feixes amb els murs de pedra seca. Però l’entorn de les coves, situades a peu de Camí dels Monjos, estan plenes de detritus i l’indret s’ha convertit en un wàter públic amb centenars de tovalloletes i mascaretes de protecció per a la pandèmia escampades arreu, tant dins les coves com a l’exterior.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Diputació de Barcelona. Rambla Catalunya, 126 08029 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  La Cova dels Horts dels Monjos i les tres cavitats que hi ha a mà dreta estan situades al vessant de llevant de la Roca Colom, en una zona coneguda com a Horts dels Monjos, on abunda una terra rica en substrat i on la comunitat de monjos de l’antic monestir de Sant Llorenç del Munt hi cultivaven.

  L’accés és fa des de Can Pobla, pujant pel Camí dels Monjos en direcció a La Mola, sense deixar-lo fins a localitzar, les cavitats, a mà esquerra del camí, a la part inferior de la cinglera. Des del camí queden un xic dissimulades pels arbres i vegetació arbustiva. Estan situades en el tercer tram estructural i morfològic del període eocè, amb conglomerats d’origen deltaic, constituïts per còdols de calcàries triàsiques i bàsicament quarts de pissarres paleozoiques amb petites intercalacions de margues i argiles. Des del punt de vista hidrològic, la densa fissuració que creua els conglomerats, afavoreix la circulació de les aigües càrstiques, amb algun aflorament superficial com pot ser la Font del Saüc, al nord dels horts o la Font Soleia més a l’est, dessota la carena de Cova de les Ànimes.

  Tot i que la tercera de les cavitats presenta força metres de fondària, només la primera d’elles, la més gran i profunda, està treballada per la mà de l’home. L’entrada presenta una boca quadrangular, amb el mur esquerra i el sostre rebaixats formant un perfecte angle recte. La cova permet Mantenir-se dempeus durant varis metres, fins que s’arriba al tram final.

  Al davant de la cova, a l’altre costat del camí, hi ha un seguit de feixes orientades a llevant, amb estructures muraries que van de nord a sud. El bosc ha anat envaint aquest espai esgraonat, amb un alzinar frondós i un sotabosc ric, freqüentat per gran quantitat de fauna que hi troba refugi i aliment.

  En el Mapa Interactiu de Ramon Suades i Jordi Senyal, s’esmenta la Cova de l’Hort Monjos I com a la més gran, i després, successivament tres cavitats més situades a mà dreta com a Cova de l’Hort dels Monjos II (es tracta més aviat d’una escletxa impenetrable), Cova de l’Hort dels Monjos III (que tot i ser una escletxa, permet endinsar-se al seu interior dempeus durant un recorregut de nou metres aproximadament) i finalment, Cova de l’Hort dels Monjos IV (una cavitat de petites dimensions).

  No es té constància de que s’hagin excavat amb mètodes científics, però si que s’ha observat en la més gran, un retall important en el sòl, a pocs metres de l’entrada.

  Malgrat no ha estat objecte d’una excavació arqueològica, és evident que la cova ha estat emprada per l’home. La seva ubicació i les característiques ambientals interiors l’haurien pogut fer idònia com a fresquera natural per emmagatzemar-hi els tubercles o altres com el gra en gerres, etc.

  SUADES, Ramon; SENYAL, Jordi (2020). Mapa Interactiu de Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac.