Habitatges al carrer Jacint Verdaguer El Papiol

Baix Llobregat
Carrer de Jacint Verdaguer, 8-10-12-14
87

Coordenades:

41.43563
2.0077
417097
4587593
08158 - 151
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
BPU. G-24-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Conjunt de quatre habitatges entre mitgeres, amb coberta a dues vessants de teula àrab, amb els careners paral·lels a la façana principal. Tots consten de planta baixa i pis, amb obertures de proporcions horitzontals i verticals. La més interessant de totes és la número 8, que segueix el mòdul tradicional d'obertures en la façana: petites dimensions i amb finestres verticals de mòdul petit a la planta primera, amb ampit a trencaaigües. En aquesta la cornisa presenta un ràfec en voladís a bocateula.

Tan sols tenen protecció legal les cases números 8 i 10.

Jacint Verdaguer 8 es Cal Canet, ja documentada l'any 1832. El primer propietari conegut va ser Llorenç Jané Pagès (1789-1870), qui es va casar amb la Magdalena Amigó Santacana. Una descendent, la Mercè Jané Calopa, es va maridar amb l'Isidre Canet Soler. Un dels propietaris, en Jaume Jané (Pare Jaume) era un cabaler de cal Jané del carrer del Carme. La seva filla Mercè, pubilla, es va casar amb l'Isidre Canet, jornaler d'Òdena. Després de la Guerra, el fill de l'Isidre i la Mercè venien bicicletes i benzina (Ahicart et al., 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.