Habitatge al carrer Torras i Bages, 8-12 (veure observacions)
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carrer Torras i Bages, 8-12

  Coordenades:

  41.38057
  2.0465
  420272
  4581444
  Número de fitxa
  08211 - 31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Tot i el correcte estat de conservació, l'edifici requereix algun manteniment.
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/88)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  36032 i 36034 (veure observacions)
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0416219DF2801E i 0416220DF2801E
  Autoria de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Habitatge de grans dimensions, avui dia dividit en dos cases independents (núm 8-10 i núm. 12 del carrer). La planta del conjunt dibuixa una ziga-zaga feta a partir de la successió de quatre ales de planta rectangular adossades pels seus costats curts, adaptant-se així a l'entramat urbà. Presenta un petit pati, en part enjardinat, a la part anterior. El conjunt és d'una gran senzillesa, tot i que destaquen alguns elements, com la cornisa motllurada que unifica totes les ales, a la qual se superposen els espiralls de la cambra d'aire, o la balconada que transcorre per les dues ales del conjunt que ocupen una posició central. Aquesta es tanca amb una barana de ferro forjat de tubs verticals que, a la base, intercala volutes enfrontades i, a la part superior, a sota el passamà, també conté volutes de dimensió més petita. La part inferior de la plataforma d'aquesta balconada permet veure els cabirols de biga sobre els quals reposa.

  La fitxa de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya situa el BCIL número 36032 en el número 8 del carrer Torras i Bages, mentre que el BCIL número 36034 designa l'habitatge de Torras i Bages,10. Trobem, però alguna disfunció que cal tenir present. En primer lloc, els números 8 i 10 corresponen a un únic edifici que, a més, originàriament formava part de l'habitatge de grans dimensions que hi ha al número 12 del carrer ; en segon lloc, el Pla Especial i Catàleg de Sant Feliu de Llobregat té catalogat com a BCIL el número 12 de Torras i Bages, sense que a la l'IPA de la Generalitat hi consti cap codi de protecció específic d'aquest edifici. A més, les fitxes 146 i 147 del catàleg de Sant Feliu de l'any 1986 ressenyen respectivament els números 8-10 i 12. Per tot plegat cal concloure que el BCIL 36032 defineix els números 8-10 del carrer Torras i Bages, mentre que el BCIL número 36034 designa l'edifici del número 12. En tot cas, agafant com a criteri el fet que originàriament tot formava part del mateix conjunt, la descripció s'ha abordat de forma també conjunta.

  Actualment els números 8-10 són la seu d'un partit polític.