Habitatge a la carretera Laureà Miró 4--6
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carretera Laureà Miró, 4-6

  Coordenades:

  41.37945
  2.05135
  420676
  4581315
  Número de fitxa
  08211 - 120
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Desconegut
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/88)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  36007
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0614427DF2801F
  Autoria de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Edifici amb una mitgera i amb tres façanes vistes que presenta diversos aspectes interessants, tant per la seva volumetria com per la decoració i els elements arquitectònics que l'integren. Està estructurat en alçada en planta i pis i terrat a la catalana. La façana de la carretera està formada per tres cossos verticals ben diferenciats que segueixen un eix de simetria central trencat únicament per la disposició de les obertures de planta baixa del cos central. Els dos cossos laterals presenten a la planta baixa una finestra en forma d'arc molt rebaixat i, al pis superior, una balconada a la que s'accedeix per una porta en arc rebaixat. El coronament d'aquests cossos es resol amb una cornisa i una balustrada que, a cadascun dels seus extrems llueix una pinya de terracota sobre pilastra. El cos central presenta en planta baixa una porta d'accés i una finestra. Al pis superior dues finestres en arc rebaixat queden unificades per l'ampit compartit i molt ostensible que presenten. Aquest té un frontal motllurat i decorat amb ceràmica vidriada blanca i blava en disposició escacada. Totes les obertures d'aquest cos de l'edifici tenen a la seva part superior esgrafiats en forma de garlandes de motius vegetals. Per sobre de les finestres tornem a trobar un esgrafiat corregut en forma de sanefa horitzontal que conté els espiralls de la cambra d'aire. Finalment, el coronament de l'edifici es fa amb un merlet central amb volutes superposades i que ostenta la data de construcció (1926). Aquesta façana no permet entreveure la importància de les dimensions i la volumetria de l'edifici, que sí es poden copsar en les dues façanes que donen a la Riera Pahissa. Aquí tornem a trobar una profusió de decoració esgrafiada a sobre de les finestres que s'hi troben i la mateixa sanefa que vèiem al cos central de la façana principal. El parapet del terrat que corona aquesta façana fa una forma esglaonada. La part posterior l'edifici presenta una terrassa en voladís a l'alçada del primer pis que crea una porxada en planta baixa sustentada sobre pilars. Aquesta terrassa està tancada amb balustrada rematada amb motllures. En aquesta façana portes i finestres mantenen la mateixa decoració esgrafiada i també s'observen pinyes al parapet superior com a elements ornamentals. El conjunt està envoltat a les façanes orientades al sud i a ponent per una tanca d'obra que delimita la parcel·la.