Habitatge a la carretera Laureà Miró 345-347
Sant Feliu de Llobregat

  Baix Llobregat
  Carretera Laureà Miró, 345-347

  Coordenades:

  41.38488
  2.04121
  419835
  4581927
  Número de fitxa
  08211 - 213
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1917
  Desconegut
  Estat de conservació
  Regular
  L'estructura de l'edifici té un correcte estat de conservació, però la façana està mancada de manteniment (neteja i conservació dels ornaments).
  Protecció
  Legal
  BCIL (19/10/88)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  36081
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  0021917DF1892B
  Autoria de la fitxa
  CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

  Edifici de mitjanes dimensions entre mitgeres, de planta rectangular i coberta a dues vessants. En alçada s'estructura en planta baixa i tres pisos. A la façana hi ha una franja central longitudinal que resta buida de qualsevol tipus d'estructura, havent-hi només una porta de la planta baixa i un medalló ovalat amb la data de construcció (1917) a la part superior de l'edifici. A banda i banda d'aquesta franja es distribueixen els balcons, de plataforma rectangular senzilla i barana de ferro forjat. Els del primer pis estan suportats sobre conjunts de tres mènsules que representen motius vegetals. La resta no presenta motius decoratius. Les portes que donen accés a tots els balcons són rectangulars i tenen una imposta perimetral més ampla al terç superior de l'obertura. La part alta de l'edifici es resol amb una cornisa motllurada que separa el conjunt de la construcció d'un parapet que aparenta un terrat a la catalana. Aquest parapet arrenca, en façana, de dos peanyes situades als extrems que són de secció quadrada i sustenten una pinya. Després el parapet fa una forma curvilínia a la part central de la façana. És aquí on s'ubica un medalló ovalat amb la data de construcció de l'edifici. Envoltant el medalló hi ha una garlanda de cordó a base de motius florals.
  Per últim destacar que des de la base del primer pis i fins a la cornisa de coronament, l'edifici mostra en els extrems de la façana una imposta que simula una pilastra llisa amb una decoració floral a la base i una altra a la part superior.