Grifoller Artés

Bages
Serra de les Guixeres
Camí de Les Planes en direcció a la Serra de les Guixeres, a mà dreta, per un camí obert de nou.

Coordenades:

41.79959
1.97594
414924
4628032
08010-46
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
Es troba força enderrocada, tot i que es troba en procés de restauració.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00009
Jordi Montlló Bolart

Masia força enderrocada, però de la que s'observa una planta rectangular. Conserva una arcada de pedra de la planta baixa. De les quatre façanes conserva la façana de ponent, en la seva quasi totalitat, i la septentrional; també s'observen dues parets alineades nord-sud, una de les quals es podria tractar de la façana de llevant. La façana de migdia, donat el desnivell del terreny, s'observa des del nord, per la seva part interna.
A l'interior hi ha força vegetació.

L'actual propietari està realitzant obres de remodelació i adequació de l'entorn, fent marges i accessos amb la tècnica de la pedra seca.

En el capbreu de 1693, Francesc Grifoller, pagès, declarava posseir 4 q. en les que volia fer una casa. Havia estat comprada a Valentí Traver, sabater, l'any 1646. L'any 1774 hi vivia Francesca Grifoller, vídua, i l'any 1872 la declarava Joan Grifoller Martorell.

FERRER, Ll. i BONET, A. (1990) Artés. Societat i economia d'un poble de la Catalunya Central. Ajuntament d'Artés.