Goigs dels Sants Màrtirs Pius, Firma i Honorat de la parròquia d'Oló Santa Maria d'Oló

Moianès
Església parroquial de Santa Maria d'Oló. Plaça de l'Església, Oló
534

Coordenades:

41.87069
2.03407
419842
4635870
08258-259
Patrimoni immaterial
Música i dansa
XIX-XX
Regular
Goigs que ja no es canten
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Jordi Piñero Subirana

Goigs que es cantaven tradicionalment a l'església parroquial de Santa Maria d'Oló dedicats als sants màrtirs Pius, Firma i Honorat, les relíquies dels quals es conserven en aquest temple. Es cantaven el 2 d'agost, que és la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels, advocació que presideix el retaule major de l'església. Aquesta festivitat coincidia amb l'època de la festa major, que es celebrava el quart diumenge de setembre. Almenys des de 1839 a l'església hi havia una "administració" o confraria dedicada als sants màrtirs, la qual s'encarregava de vetllar pel culte a aquests sants. Aquests goigs van ser dels últims que encara es cantaven a Oló, entorn de la dècada de 1960, però ara ja fa temps que no es canten.
En les edicions més modernes dels goigs (concretament la de 1959) entre els seus versets hi trobem el següent paràgraf: "el poble d'Oló postrat / davant relíquies tant santes, / sent el deixar vostres plantes / sense veure's consolat. / tingue-ne, doncs, pietat, / ateneu tots els seus plors". I la tornada fa: "Sigueu nostres protectors / Sants Pius, Firma i Honorat".

Hi ha edicions diferents d'aquests goigs. En les edicions més antigues no hi ha referència explícita al poble d'Oló. Són les de 1881 (Impremta de Valls, Vic), 1901 (Impremta Lluís Roca, Manresa) i 1929 (Impremta Josep Roca, de Manresa). En una edició de 1959 (impresa a Gràfiques Bausili, Manresa) ja hi ha la referència a Oló.
Informació facilitada per Josep Canamasas Güell i Josep Llobet.

FERRER, Llorenç i altres (1991). "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 201.