Goigs del Sant Crist Martorell

Baix Llobregat
Museu Municipal Vicenç Ros

Coordenades:

41.47289
1.93132
410767
4591806
08114-109
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX
Bo
Física
Fàcil
Sense ús
Pública
Dídac Pàmies Gual

Els goigs en honor al Sant Crist de Martorell es cantaven a l'església de Santa Maria de Martorell. La còpia dels goigs que es conserva al Museu Municipal Vicenç Ros data del segle XIX i comença així "Martorell que ab tal tresor le miras condecorat; suglicamvos, Redemptor, perdoneu nostre pecat. En casa Presas trobaren vostra divina figura, y's judica que formaren los angels vostre hermosura; pues sens saber altra autor allí foreu encontrat...(...)".