Goigs de Nostra Senyora del Pontarró Martorell

Baix Llobregat
Museu Municipal Vicenç Ros

Coordenades:

41.47289
1.93132
410767
4591806
08114-290
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX
Bo
Física
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual

Els goigs de Nostra Senyora del Pontarró es cantaven a la capella de la Mare de Déu del Pontarró, actualment desapareguda. Es tracta d'una edició de l'any 1817 impresa per l'estamper Francisco Generas. La lletra comença així "Puix tota consolació ha Deu per Vos franquejada siau la nostra Advocada, ó Verge del Pontarró. La Imatge ab que la escultura á tota la Christiandat, expresa vostra pietat, aquí adoram Verge pura; donantnos nova invocaciò lo lloch hon sou venerada: siau la nostra Advocada, ó Verge del Pontarró…(…)"
Existeix una segona edició de l'any 1855, impresa per Hereus de la V. De Pla.