Goigs a Sant Sebastià Santa Fe del Penedès

  Alt Penedès

  Coordenades:

  41.38467
  1.72117
  393075
  4582249
  08249-60
  Patrimoni immaterial
  Música i dansa
  Contemporani
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Obert
  Religiós
  Pública
  Oriol Vilanova

  Himne religiós en lloança de Sant Sebastià. La lletra dels goigs és la següent:
  TORNADA:
  "Puix miracles cada dia/el Senyor obra per vós/oïu al qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós."
  ESTROFES:
  "Professant vós la milícia/cristià ereu tot dia/vivieu net de malícia/estimant Crist amb follia./Ja l'emperador un dia/s'adonà compte de vós,/oïu el qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós. (TORNADA)
  El butxí ben ferm us lliga/i aviat cruels sagetes/amb greus dolors i fatiga/us deixen les carns desfetes./Us deixaren sense vida/sense cap contemplació,/oïu el qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós. (TORNADA)
  Passàreu cruels torments/en els quals segons s'ha vist/convertíreu molta gent/a la Fe de Jesucrist. I prenent a vós per guia/mereixem del Cel socors/oïu al qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós. (TORNADA)
  El bon Déu us té promès/puix per Ell vàreu patir/que el devot que a vós pregués/de tot mal pugui guarir./Per això en tota malaltia/recordem vostres dolors,/oïu al qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós. (TORNADA)
  Feu que al Cel vinguem un dia/amb vós Màrtir poderós,/oïu al qui en vós confia/Sant Sebastià Gloriós. (TORNADA).

  Aquests goigs es continuen cantant avui dia per la festivitat de Sant Sebastià, el dia 20 de gener, a l'església de Santa Maria de Santa Fe.
  L'equip elaborador d'aquest mapa del patrimoni no ha pogut obtenir publicacions originals de la lletra dels goigs sinó una còpia mecanografiada facilitada pel senyor Artur Trabal, on no s'especifica ni el nom de l'autor ni l'any de composició.

  Segons la tradició, Sant Sebastià fou un màrtir romà, mort probablement durant la persecució de Dioclecià (303). És ja esmentat a la "Depositio Martyrum" (calendari romà del 354), que n'assenyala també el lloc del sepulcre "ad catacumbas" (les actuals catacumbes de Sant Sebastià) . Una llegenda del segle V el fa militar i li atribueix diversos martiris, sobretot el d'ésser assagetat i el dels assots que li haurien causat la mort, motiu que es repeteix en la iconografia del sant de diverses èpoques. Fou molt popular sobretot a partir de la pesta del 680, i des d'aleshores és considerat protector contra la pesta, juntament amb Sant Roc.
  La seva devoció es popularitzà, però, a partir del s XV, i sobretot en les pestes de començament del s XVI, sovint amb el copatronatge ja esmentat de Sant Roc.
  Segons Remei Vendrell a Santa Fe del Penedès el vot a Sant Sebastià arrenca al segle XVII juntament amb el de Sant Roc, per demanar la seva intercessió davant la pesta i altres epidèmies. Els vots als sants es feien dins l'església amb la presència del bisbe, qui començava la cerimònia amb la invocació "Veni Creator". Acte seguit els fidels votaven tres vegades el sant o santa que volien, posant una papereta dins d'una urna. El sant o santa que sortia més votat seria el protector del poble contra les malalties. (VENDRELL et alii, 1994)

  Pàgina web de la Gran Enciclopèdia Catalana: www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0061541
  VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 63-65.