Goigs a nostra senyora de la Font de la Salut
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Carrer de l'Església, 1. Centre urbà, dins el barri de la Poca Farina.
  122

  Coordenades:

  41.62435
  2.56915
  464109
  4608159
  Número de fitxa
  08193 - 73
  Patrimoni immaterial
  Tipologia
  Música i dansa
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Any
  1893
  Estat de conservació
  Bo
  El document que hi ha a l'Església de St. Iscle es una còpia de l'original.
  Protecció
  Física
  Les còpies estan dins les dependències de l'església de Sant Iscle
  Accés
  Restringit
  Religiós
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Full volander que conté els "Goigs dedicats á Nostre Senyora baix la advocació de la Font de la Salut, venerada en lo poble de Sant Iscle de Vallalta, partit judicial de Arenys de Mar, provincia de Barcelona, Bisbat de Girona, en la súa Capella de propietat particular situada á prop d'una font de aigua saludable, fresca y abundosa, nascuda entre rocas dintre del Mas anomenat Santa Victoria".
  El càntic va ser estampat l'any 1893 a la impremta mataronina de Felicià Horta i Vives, domiciliada al carrer d'Argentona. Organitzat en dues columnes separades per un filet vertical, el text es compon d'onze estrofes de vuit versos cadascuna, acabades sempre amb la mateixa imprecació: "Salve, humil Verge María / gran Reina de la Salut".
  La segona part del goig explica la sanació miraculosa de la pubilla del mas Santa Victòria: "Una nena idolatrada / mes rosseta qu'un fil d'or / n'arrivá de tan malalta / a las portas de la mort / Y á Vos, Verge, si n'es viva / á Vos sola, n'és degut / D'aquí n'es que la família / llur afecte per probar / en Sant Iscle aqueixa ermita / prop la font en feu alsar / Fou ofrenda pura y filla / d'uns cors plens de gratitud / Feu que en cambi, Verge Santa / l'aigüa del próxim esquey / vinguia á ser per vostre gracia / als mals nostres bon remey".
  La còpia conservada no reprodueix cap imatge, però incorpora algunes dades informatives al peu de la composició. En lletra més menuda, s'hi explica que "aqueixa Capella [...] es una prometensa en acció de gracias a la Santíssima Verge; y fou benehida en ella sa primera misa, lo dia 7 de Octubre del any 1885". S'hi fa constar que "S. Santedat lo actual Papa Lleó XIII, se digna concedir Indulgencia plenaria a totas las personas que visitarán á Nostre Senyora en aquesta Capella lo dia de la festa de la mateixa resánt á la intenció del Sumo Pontífice: y cent dies de Indulgencia tots los dias á totas las personas que devotament visitarán á la mateixa Nostre Senyora y resarán devant d'ella cinch vegadas la "Salutació angélica", ó la antífona "Salve Regina". També "los P.P. Missionistes han concedit cuaranta dias de Indulgencia á totas aquellas personas que [...] resarán una "Ave Maria" ó "Salve Regina".

  Les referències al Pontífex i als missionistes franciscans en un mateix goig responen a un moment històric en què aquests càntics no només eren producte de la poesia devocional d'arrel popular, sinó que també hi havia autors d'anomenada, com Jacint Verdaguer, que conreaven aquest gènere catequètic amb finalitats propagandístiques.
  Lleó XIII va ser Papa de Roma entre 1878 i 1903. El 1881, va fer de la Moreneta patrona de Catalunya. L'any següent, Verdaguer va prologar un recull de notes històriques que duia per nom "Efemèrides vigatanes" publicat pel seu cosí Joaquim Salarich en què el poeta lloava a qui "tingué la ventura de portar en sos braços i el qui col·locà en lo millor trono del món a la Moreneta de Montserrat, princesa de Catalunya, fins a la providencial fundació del Sant Institut dels Fills del Cor de Maria per l'apòstol modern de la nostra terra". Verdaguer, que també va dedicar un himne al combatiu papa Lleó XIII, es referia a la congregació fundada 30 anys enrere a la mateixa ciutat de Vic per Antoni Maria Claret: els missioners o missionistes claretians, que practicaven l'apostolat per combatre les idees liberals i fer créixer la fe cristiana entre els creients.

  Les fotografies dels goigs són de les còpies que se'n conserven a l'església parroquial de Sant Islce de Vallalta.

  ALTÉS I AGUILÓ, Francesc Xavier (2002). Jacint Verdaguer i Montserrat. Barcelona: Publicacions de I'Abadia de Montserrat, pp. 84-86.
  BLANCH, Jacinto (1906). Vida del v. Anton M. Claret y Clará, arquebisbe, fundador dels Missionistes Fills del Còr de Maria per lo R. P. J. B. Barcelona: Vida de Joseph Cunill.
  CAMPABADAL I BREU, Joan (2002). "Tres goigs inèdits de Jacint Verdaguer, 3". Amics dels Goigs, núm. 106, p. 29.
  CARDONA I ROIG, Osvald (1986). Els goigs i els càntics de Jacint Verdaguer. Barcelona: Editorial Barcino, p. 166.
  CASANOVES I CASALS, Manuel (2002). "Verdaguer i Claret". Anuari Verdaguer, revista d'estudis literaris del segle XIX, núm. 11, pp. 211-214.
  MORETA I TUSQUETS, Ignasi (2002). "Els goigs de Verdaguer: Edicions i estudis". Anuari Verdaguer, revista d'estudis literaris del segle XIX, núm. 11, pp. 569-576.
  PONS I SERRA, Amadeu (2005). "Exposició: Quin goig de... goigs!". Consultat 20 maig 2019, des de http://bid.ub.edu/14pons.htm
  SALARICH I VERDAGUER, Joaquim (1882). "Efemèrides vigatanes". Discursos-Articles-Pròlechs. Edició de la Il·lustració Catalana, vol. XXVI. Vic: Estampa de Ramon Anglada, pp. 223-224.
  SALAS I OLIVERAS, Ramon (2015). "La impremta a Mataró". Fulls, núm. 113. Mataró: Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d'Estudis Locals de Mataró, pp. 36-40.
  VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint (1894). Veus del Bon Pastor o Cántichs Espirituals dels P.P. Missionistes Fills del Immaculat Cor de Maria. Vic: Estampa de Ramon Anglada.