Forns del Camí de Les Tàpies Artés

Bages
Camí de Can Vila a la Font de les Tàpies
Marge del camí de la Font de les Tàpies, cruïlla del PR-C135 amb el camí de la Font de les Tàpies.

Coordenades:

41.78035
1.93861
411796
4625934
08010-2
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Modern
Contemporani
XI-XIX
Regular
El primer en mal estat i els altres dos no conserven la volta i estan plens de deixalles.
Inexistent
Si: CC.AA 1429 (004)
Fàcil
Altres
Privada
diversos
Jordi Montlló Bolart

Es tracta de tres forns de calç de planta circular excavats en el marge del turó on posteriorment s'hi obrí un camí, l'actual PR-C135. A mesura que s'extreia la pedra calcària es cremava in situ, fent-se el forat cada cop més fondo. Tenen un diàmetre mig de 3'25 metres. Estan coberts de runa, vegetació (principalment esbarzers) i, en el segon, restes de ferralla diversa.
El primer es troba en mal estat, molt desfet, i no conserva ni la paret anterior ni la volta. El segon té 3'5 metres de fondària aproximada, es troba a 10 metres del primer en el mateix marge i conserva part de la volta i de la part anterior d'accés. Fins la nevada de l'any 2005, conservava la volta sencera. El tercer mesura 4 metres de fondària i s'ubica a 5 metres a la dreta del segon.

A 100 metres, però dins el terme municipal de Calders, n'hi ha un altre que es cita en la documentació antiga.

Hi ha documentació de l'any 938 que parla d'uns forns en la delimitació del terme d'Artés. La zona podria haver tingut un ús similar al llarg dels segles.

GIBERT ARISSA, Jaume (1981). "Reconeixement dels límits del terme d'Artés al segle X"; dins Miscel·lània d'Estudis Bagencs, núm. 1, pp. 141-148.
GUÀRDIA, Jordi et alii (1988). "Forns del camí de Les Tàpies"; dins Carta Arqueològica Bages: Artés. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.