Forn d'obra del Mas Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 1075 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 12'350.

Coordenades:

41.98713
1.97533
415122
4648855
08255-22
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Bo
L'interior es troba parcialment cobert de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 011A00053
Jordi Compte i Marta Homs

El forn d'obra del Mas està situat uns 400 metres al sud de la masia que li dóna nom, enmig de l'Obaga del Mas, una extensió ocupada per un bosc de pins.
Es tracta d'un forn d'obra o teuleria de grans dimensions, amb un mur frontal bastit amb maçoneria de pedra d'uns 6 metres d'ample i quatre i mig d'alt. En el centre d'aquest mur i ha dues grans boques emmarcades amb pedra treballada i llinda de fusta que dónen accés a les dues petites boques del forn, emmarcades amb monòlits de pedra treballada. Aquestes dues obertures dónen accés a dues sales de combustió separades. Sobre aquestes dues sales de combustió hi ha el gran forat quadrat, d'uns 4'50 metres per banda, on es col·locava l'obra a coure. Actualment es troba parcialment cobert de vegetació i només s'observen parcialment els murs laterals, parcialment coberts amb obra.

Entre la masia del Mas i el forn d'obra es conseven diversos trams de mur de contenció que indiquen l'antic traçat del camí que comunicava la masia amb el forn d'obra.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.