Forn de Torrades L'Espunyola

Berguedà
A la zona del Cint
A quasi uns 800 metres de la casa de Torrades, seguint la pista que enllaça amb el camí del Cint.

Coordenades:

42.06353
1.7415
395877
4657596
08078-151
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08077A004000150000HU
Sara Simon Vilardaga

El forn està situat al peu de la pista que comunica el camí de Torrades i Trasserra amb el camí que del Cint puja cap a Taravil i Capolat. Es tracta d'un forn de planta més o menys circular d'uns 2,45 metres de diàmetre i una alçada d'uns 2,70 metres. Està construït en el desnivell d'un marge, tot aprofitant el terreny natural. La superfície interior és un mur bastit amb pedres irregulars de mides i formes diverses. Al costat de llevant hi ha el mur que actua a mode de façana és fet amb grans blocs de pedra, a la part baixa hi ha la boca d'accés, és de forma rectangular, amb unes mides aproximades de 108 centímetres d'amplada per 65 centímetres d'alçada, i delimitada per grans peces de pedra, per llinda un gran bloc rectangular. No es conserva cap graella de separació de la cambra de combustió, la inferior, de la de cuita o superior, tant sols uns forats a una alçada just per sobre del nivell superior de la boca d'accés podrien ser la traça d'algun tipus d'element que funcionés de graella. L'estructura del forn fa pensar que pot tractar-se d'un forn de calç, però la presència de fragments de teula pel voltant pot indicar que es tracta d'un forn d'obra.