Forn de la Font Nova Sant Salvador de Guardiola

Bages
Carretera vella d'Igualada (C-37 z), km. 85.
308

Coordenades:

41.67533
1.75783
396604
4614475
08098-184
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Modern
Popular
XVIII-XIX
Dolent
Part superior semi-derruïda, envaït per la vegetació.
Legal
POUM: catàleg de béns a protegir (P20)
Fàcil
Sense ús
Privada
08097A016000010000EB
Jordi Piñero Subirana

Forn d'obra o teuleria situat al costat de la carretera vella d'Igualada (C-37 z), molt a prop de la Font Nova i de la casa de l'Hostal Vell. Segueix la tipologia característica dels forns d'obra tradicionals, tot i que la part superior es troba parcialment derruïda. És una construcció de pedra de planta quadrada, emplaçada en un terreny amb pendent. Està dividit en dos nivells. A la part inferior hi ha la fogaina, que és una cambra semi-soterrada sostinguda a l'interior per una sèrie d'arcs tranversals. Aquí és on s'hi introduïa la llenya. Entremig de la vegetació, al mur davanter s'hi pot veure la boca de la fogaina, que està composta per tres arcs successius externs i dos arcs interns i més petits. Sembla com si aquesta façana tingués un mur originari, que ha quedat intern, i un mur més extern tal vegada fet com a reparació o reforç del primer. Tots els arcs són fets de maó. A la part superior es conserva parcialment la cambra de cocció, a la qual li falta algun mur que s'ha esfondrat. Tot el forn es troba totalment envaït per la vegetació.

Per la seva tipologia aquest forn podria datar-se als segles XVIII o XIX aproximadament. Es troba dins de la finca de cal Miralda, i va estar en funcionament fins mitjan de segle XX.