Forn de Collderamona Aiguafreda

Vallès Oriental
Camí d'Aiguafreda al Brull

Coordenades:

41.78751
2.27582
439826
4626438
08014-86
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Dolent
Està cobert de pedres i no es conserva la part frontal.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08014A004000010000BM
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Forn tradicional de calç que es troba situat en un marge prop del camí d'Aiguafreda al Brull. La cambra de combustió és de planta circular i està excavada sobre el terreny natural, amb la part superior reforçada amb pedra lligada amb fang. Ha estat tapat amb pedra calcària i restes vegetals. No conserva la boca.

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. (2008).Inventari del Patrimoni Construït del Montseny. Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona.