Forn de Can Draper
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  Can Draper. Polígon 3, parcel·la 1
  Emplaçament
  Més avall de la font de can Draper, al marge del costat de ponent del torrent de Can Diví.
  241

  Coordenades:

  41.6617
  2.26247
  438597
  4612479
  Número de fitxa
  08005 - 204
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08005A003000010000LI
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Forn d'obra de grans dimensions, situat més avall de la font de can Draper, al marge del costat de ponent del torrent de Can Diví. Encara es conserva bona part de la seva estructura original caracteritzada per una boca d'entrada en forma d'arc, de grans dimensions (aproximadament 2,5 per 2,5 m), construïda amb pedra lligada amb morter de calç, i la part superior construïda amb totxo Actualment, està envoltat d'espessa vegetació, per la qual cosa no resulta fàcil accedir a les seves proximitats.

  Regentat pels de Can Campaner, servia per a confeccionar material de construcció, bàsicament maons i teules. El procés d'elaboració d'aquest material era totalment manual: primer s'anava a buscar la primera matèria a un torrent proper, just darrera dels forn, conegut com el Terral. Posteriorment, es garbellava la terra per a netejar-la d'impureses i tot seguit es col·locava a unes basses per extreure'n el fang. L'aigua necessària per a mullar l'obra i fer-ne argila s'obtenia del rec de can Draper i era traslladada en carro fins al forn. La llenya per coure l'argila provenia del bosc de la mateixa propietat. El forn no s'utilitza des dels anys trenta, quan en Padrós el Campaner va deixar de treballar-hi. Més recentment, alguns sense sostre aprofitaren la infraestructura per passar la nit sota el seu arc. L'últim d'aquests pidolaires, ara fa aproximadament vint anys, durant el dia recollia pel poble tot allò que podia, mentre que per la nit dormia sota el forn en companyia dels seus gossos. Actualment, està envoltat d'espessa vegetació, per la qual cosa no resulta fàcil accedir a les seves proximitats.

  PUIG I ROCA, Jordi (2007). Masies de l'Ametlla del Vallès. L'estructuració d'un territori durant mil anys. Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.