Forn de calç del Fondo de l'Aigüer Font-rubí

Alt Penedès
A 60 m del camí que arrenca del Km 2,7 de la carretera BP-2126
540

Coordenades:

41.4374
1.59389
382528
4588269
08085-436
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Dolent
Les parets del forn es troben parcialment enderrocades, especialment pel que fa a la paret construïda amb pedres que tancava l'àrea on s'obria la boca de càrrega.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A00200012
Miquel Gea i Bullich

Es tracta d'un antic forn de calç. Com és habitual en aquest tipus de forns, és de planta circular. La part més propera al camí és construïda mentre que la resta del forn està directament excavat a la roca. El seu diàmetre se situa al voltant dels tres metres i la profunditat conservada ens és desconeguda per estar parcialment farcit de terra i pedres.

Atès que els forns de calç s'han utilitzat des de temps remots és molt difícil ubicar-los cronològicament. En tot cas, la posició d'aquests forns fa pensar que, possiblement, foren utilitzats per a construir masos propers com Mas Vallet o Can Romeu.

Els forns de calç són testimonis d'un passat, no tant llunyà, on les precàries vies de comunicació i l'economia d'autosubsistència feian necessari fabricar-se el morter de calç de forma autosuficient. Normalment van lligats a una construcció propera de certa entitat.

GALIMANY, Marc (2005). "Forns de calç del Fondo". Montònec. Revista d'informació local de Font-rubí, núm. 90, agost 2005. Pàgs. 34-35