Forn de calç de cal Companyó Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al costat del trencall de la pista que accedeix a Cal Companyó
  Carretera B-402 de Guardiola a la Pobla de Lillet. PK. 2'5 hi ha l'encreuament de Cal Companyó.
  749,2

  Coordenades:

  42.23732
  1.89674
  408970
  4676715
  08099-47
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII-XIX
  Regular
  La part superior i la graella estan coberts de vegetació.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08098A00600052
  Pere Cascante i Torrella

  Es tracta de les restes d'un forn o teuleria de factura similar al descrit a la fitxa 30 (teuleria vella de Cal Companyó). Com el cas anterior es situa prop d'un barranc i mulleres que baixen de la zona dels Guixassos i que reben el nom de "reg de la teuleria". Consta d'una estructura quadrangular d'uns 3 metres d'amplada i uns 5 metres d'alçada i amb dues parts ben diferenciades. La part inferior o espai del forn està compost per la fornal construïda amb una volta de canó de perfil rebaixat amb les dovelles de la volta disposades a plec de llibre i unides amb argamassa de calç. Hi té obert un seguit d'orificis per a fer les funcions de graella. Aquesta part es trobaria juntament amb l'àmbit de càrrega a la part superior del forn, avui coberta de vegetació i en desús. L'aparell de la seva fàbrica és de maçoneria llevat de les dovelles de l'arc de la fornal que són en pedra picada.

  La part superior o espai de càrrega amb la graella no es conserven ja que estan coberts de vegetació i runa que en dificulten la seva visualització tot i que pensem que es conserven en bons estat. Segons altres paral·lels consultats, aquesta graella estaria composta per orificis circulars i quadrangulars damunt un sòl de terra piconada. La xemeneia ha desaparegut.

  No hem pogut conèixer gaire documentació d'aquest forn. Tot i així la memòria oral comenta que és de la fi del segle XVIII o principi del segle XIX i va funcionar fins a la posada en funcionament de la "teuleria nova" a mitjans dels anys 40. Conservem alguns llibretes de comptes que especifiquen el nombre de fornades que es feien i les quantitats, així com el nombre de persones que hi treballaven. Hi van arribar a treballar fins a quatre persones. Es produïen teules, maons i també era forn de calç. La presència d'aquest tipus de forn es deu a la geologia de Guardiola formada per pedra calcària margues bituminoses i betes de guix o "keupper" que són ideals per a la fabricació de guix, ciment i calç.

  CASAS SOLER, QUIM (2004). "La pagesia i l´época pre industrial" a Erol. Suplement. 3. Generalitat de Catalunya (2005) Memòria de la intervenció arqueològica al forn de Pericas (2005). Inèdit.