Font de Serra-Rica
Muntanyola

  Osona
  Mas Serra-Rica
  Emplaçament
  Serra-Rica, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

  Coordenades:

  41.87265
  2.17811
  431797
  4635963
  Número de fitxa
  08129-177
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  El conjunt es troba molt ben cuidat.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 004A00040
  Autor de la fitxa
  Anna Gómez Bach

  Font ubicada davant l'actual entrada del mas Serra-Rica, adossada a l'angle nord del mas. Aquesta font es troba en un entorn construït i s'abastia d'una bassa que tenia al darrera i de diversos sistemes de captació d'aigua de pluja. L'estructura està construïda a partir d'una planta rectangular, edificat amb pedra, local i ben desbastada, formada per grans carreus rectangulars, que es troba parcialment recolzada sobre un talús o feixa al cantó est. Presenta una coberta formada per una volta o arc de mig punt de pedres ben treballades i també de procedència local, amb una gran pica o abeurador de suport que en recull les aigües sobrants i que les canalitza de forma subterrània. A sobre la volta s'han aixecat un parell de filades més en una recent restauració i també s'ha posat una biga de reforç sota la pica. Al cos central conserva 3 obertures, dos de les quals a mode de sobreeixidor, i una que conforma l'aixeta metàl·lica que dóna, avui dia, pas a l'aigua.

  Font vinculada als usos particulars del mas Serra-Rica, casa inclosa dins la demarcació del Castell de Muntanyola, del qual en tenim notícies del segle XI; el mas SERRARICHA el trobem esmentat en el fogatge de 1553 de la parròquia i terme de Muntanyola, per bé que els seus orígens deuen datar de més antic. Tot i que l'estructura no conserva cap data gravada es creu que la font fou construïda o arranjada al 1868, moment en què es té constància de la bassa i ampliació de les corts pel bestiar.

  Informació oral: Àngel Roig i Carme Juárez.