Font de l'Esperança Balenyà

Osona
C. de la Cogullada

Coordenades:

41.82259
2.24077
436948
4630357
08017-183
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1934
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Balenyà. Carrer de Pista, 2 08550. Balenyà
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La font de l'Esperança està situada al carrer Cogullada, en el marge que hi ha davant les cases. És una estructura construïda sobre un mur d'obra d'arc rabaixat acabat amb una cornisa ceràmica. A la part central hi ha un relleu de morter en forma d'arc parabòlic on s'hi fixa una aixeta metàl·lica. A sobre hi consta gravat: "1934 / Fon / Esperansa / Qui treballa am fe y constancia el profit alcansa". Davant la font trobem adossat un cos quadrangular amb una pica de pedra. A cada costat hi ha un plafó ceràmic que es corresponen amb els guardons del premi al millor jardí de Balenyà dels anys 1994 i 1995.