Font de les Nàiades Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Camping Les Illes
  A l'entrada del càmping Les Illes.
  786

  Coordenades:

  41.78705
  2.4124
  451174
  4626300
  08081-222
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Científic
  Privada
  08080A001000050000HF
  Virgínia Cepero González

  La font de les Nàiades es troba a l'entrada del càmping de les Illes, a l'espai limítrof entre els municipis de Montseny i de Fogars de Montclús.
  L'estructura de la font és feta de pedra lligada amb morter, a mode de pilastra, amb tres brocs, i una gran pedra de forma triangular al seu extrem superior. Es situa a una petita plaça amb el ferm de pedres planes lligades amb morter, a la que s'accedeix mitjançant una escala de sis graons, del mateix material.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: número 08137188. Situa l'element al municipi del Montseny, en comptes de Fogars de Montclús.

  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.