Font de les Nàiades Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Camping Les Illes
A l'entrada del càmping Les Illes.
786

Coordenades:

41.78705
2.4124
451174
4626300
08081-222
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada
08080A001000050000HF
Virgínia Cepero González

La font de les Nàiades es troba a l'entrada del càmping de les Illes, a l'espai limítrof entre els municipis de Montseny i de Fogars de Montclús.
L'estructura de la font és feta de pedra lligada amb morter, a mode de pilastra, amb tres brocs, i una gran pedra de forma triangular al seu extrem superior. Es situa a una petita plaça amb el ferm de pedres planes lligades amb morter, a la que s'accedeix mitjançant una escala de sis graons, del mateix material.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: número 08137188. Situa l'element al municipi del Montseny, en comptes de Fogars de Montclús.

-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.