El Vilardell Fogars de Montclús

Vallès Oriental
El Salicrup
Per la pista pròxima a l'Hotel Montserrat (Montseny).
713

Coordenades:

41.76093
2.4096
450922
4623402
08081-221
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Dolent
Es troba en ruïnes
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08080A001000940000HB
Virgínia Cepero González

Masia en ruïnes ubicada en un petit turonet que s'aixeca sobre el sot de la font Fresca. Es tracta d'una estructura complexa, de planta rectangular, i de més d'un pis. Atès que es troba força coberta per la vegetació, no se'n poden precisar les dimensions.
La tècnica constructiva utilitzada es basa en petits carreus de pedra local, de dimensions variables, lligats amb morter de calç, que es disposen en filades irregulars. A la part superior del conjunt encara s'hi poden veure restes de l'embigat de fusta.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081121.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.