El Vilardell Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  El Salicrup
  Per la pista pròxima a l'Hotel Montserrat (Montseny).
  713

  Coordenades:

  41.76093
  2.4096
  450922
  4623402
  08081-221
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Dolent
  Es troba en ruïnes
  Inexistent
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  08080A001000940000HB
  Virgínia Cepero González

  Masia en ruïnes ubicada en un petit turonet que s'aixeca sobre el sot de la font Fresca. Es tracta d'una estructura complexa, de planta rectangular, i de més d'un pis. Atès que es troba força coberta per la vegetació, no se'n poden precisar les dimensions.
  La tècnica constructiva utilitzada es basa en petits carreus de pedra local, de dimensions variables, lligats amb morter de calç, que es disposen en filades irregulars. A la part superior del conjunt encara s'hi poden veure restes de l'embigat de fusta.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081121.

  OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.