Font de l'Alba Olèrdola

Alt Penedès
A 500 m. al nord-est de la masia de Segarrulls, a la BV-2443
S'hi arriba fàcilment des del camí que neix a la masia de Segarrulls

Coordenades:

41.30739
1.71131
392123
4573682
08145-33
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Olèrdola
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Seguint el camí que surt de la BV-2443, apareix un grup de plataners que determina l'àrea de la font. El broc modern està ubicat en un piló fet d'obra. Hi ha una placa ceràmica amb el nom. Des de la font, un canalet de ciment cobert per una estructura metàl·lica va a parar a una bassa de parets de totxo arrebossada. Té forma rodona, d'aproximadament dos metres de radi.