Font de la Plaça dels Màrtirs Artés

Bages
Carrer Rocafort cantonada carrer de Les Parres

Coordenades:

41.7983
1.95447
413138
4627910
08010-153
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Artés (C. Barquera, 41)
Jordi Montlló Bolart

Font pública connectada al subministrament municipal. L'aigua raja per una aixeta cromada amb polsador i va a parar en una pica de pedra semi esfèrica. Està emmarcada per dos pilars fets de paredat escocès (pedres planes o llosetes rectangulars amb les peces disposades irregularment, unes en sentit horitzontal i d'altres en sentit vertical). Una coberta de teules uneix els dos pilars en una línia ondulant. Hi ha un sòcol i un plafó emmarcant l'aixeta de lloses de pedra imitant el paredat. Entre el sòcol i la coberta hi ha un enrajolat de mosaic. Per damunt l'aixeta, fet de pedra, hi ha l'escut municipal.
Dels pilars surten dos bancs de pedra amb el respatller fent de contenció de jardinera on hi ha plantes ornamentals.

Construïda a inicis dels anys 40 del segle XX. Abans, en el lloc que ocupa la font, hi havia una casa.