Font de la Plaça Aiguafreda

Vallès Oriental
Plaça Major

Coordenades:

41.76808
2.25037
437692
4624298
08014-53
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XIX
1871
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament d'Aiguafreda. Pl. Ajuntament, 1
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La font de la Plaça està adossada en un extrem de l'edifici de l'hostal. Està constituïda per una estructura de pedra on hi ha fixades dues aixetes metàl·liques. L'aigua cau en una pica de pedra tallada de forma rectangular, que descansa sobre una base amb mènsules. La part superior està coronada a mode de pinacle, on hi ha inscrit l'any "1871".

Segons testimonis gràfics de principi del segle XX, tenia una roda metàl·lica per bombar l'aigua.