Font de la Cargolera Les Masies de Roda

Osona
Paratge de les Albes, 08510.
Al nord-est del terme municipal, entre la masia de can Boixeda i el Camí Ral Vic-Olot.

Coordenades:

41.99299
2.3225
443885
4649220
08116-119
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Una de les cantonades de l'estructura està trencada i la tapa també.
Legal
ZEP (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
Fàcil
Productiu
Privada
08115A00400027
Adriana Geladó Prat

Font formada per un bassi de planta rectangular de pedra, que presenta una tapadora de fibrociment actualment malmesa. L'estructura es troba soterrada respecte el nivell dels camps i està delimitada per grans pedres de la zona sense treballar. Alhora, el bassi s'adossa a un petit talús d'on brolla l'aigua naturalment. Aquest talús delimita una zona d'horta situada al mig dels camps de conreu.

ZEP Zona d'especial interès del patrimoni ecològic i paisatgístic (art. 138 de les Normes Urbanístiques, POUM Les Masies de Roda 2008).

No es tenen notícies històriques de l'element. La seva datació no s'ha pogut determinar.

H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2008): "Catàleg de béns d'interès històric, arquitectònic i paisatgístic". POUM de Les Masies de Roda de 30 de abril de 2008, Vic.