Font de Can Serra Martorell

Baix Llobregat
El Pla - Torrent de Llops

Coordenades:

41.48234
1.91787
409657
4592869
08114-270
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
9830302DF0993S0001TK
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Font situada al costat del torrent de Llops.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa E 24 BPU-01.BAMP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.