Font de can Passanals Santa Margarida de Montbui

Anoia
Barri de Sant Maure (08710 Santa Margarida de Montbui)
C/del Ponts/n, cantonada carrer fàbrica,(08710 Santa Margarida de Montbui)

Coordenades:

41.57396
1.61056
384164
4603407
08250-159
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
1975
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. ( Crta.Valls, 57 08710 Santa Margarida de Montbui)
Raquel Valdenebro Manrique

Font urbana situada a la cantonada del carrer del Pont, on aquest fa la corba que descendeix cap al riu, a la cruïlla amb el carrer Pare Maties i pujada Castella, dins del nucli urbà de Sant Maure. La font es troba orientada al sud-oest, al peu d'un espai sense urbanitzar i consta d'una estructura quadrangular formada per un dipòsit d'aigua a la part superior, i la pica a la part inferior. Arran de vorera, aquesta estructura presenta un frontó on destaca la part de la meitat superior fet amb maó on s'obre una doble porta metàl·lica que permet l'accés al dipòsit. La part inferior del frontó és feta en ciment i destaca una pica semicircular de 50 cm d'alçada que sobresurt. Aquesta pica es recolza sobre un peu estriat també de ciment. A banda i banda de la pica s'han adossats dos bancs correguts fets també amb ciment. El tram inferior del frontó es prolonga amb un mur de ciment que sobresurt pel cantó dret en direcció a ponent. Es crea així un petit angle que protegeix la font. Com a element decoratiu, l'acabament superior del frontó es corona amb un semicercle fet amb ciment, dins del qual s'ha inscrit la data de 1975.

La font actual va ser feta per la brigada municipal a la dècada del 1980, tot i que ja existia l'antecedent des del 1975. Al moment de la construcció era alimentada per un dipòsit situat a la part superior. L'any 1990 va ser connectada a la xarxa pública.

CASANELLAS I SOLÉ, J.(1998) Santa Margarida de Montbui, Retalls d'història del poble i els seus barris, Patronat de la Tossa de Montbui, Santa Margarida de Montbui. CASTELLTORT et alii (1989) Santa Margarida de Montbui. El nostre poble. Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. DOMIGO SANTACANA Francisco de A. (1966) "Emigración a Santa Margarida de Montbuy". Fiesta Mayor. S.p. DOMINGO SANTACANA Francisco de A. (1957) "Operación suburbios" a Igualada núms. 799, 800, 801, 804, 816. Igualada