Font de Can Cerdà Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí de Can Cerdà
A l'esquerra del camí de can Cerdà, després de creuar, pel pont elevat, la variant.
08156-60
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Dolent
Entorn i font completament enverdissats.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 5.02. BPIM.
Sí, IPA: 32783.
Fàcil
Social
Privada
08155A004000110000PJ
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

La font de can Cerdà es troba a l'esquerra del camí de can Cerdà, un cop passat el pont elevat de la variant, a una zona arbrada entre els camps de conreu de les masies de ca n'Arimon i can Cerdà.
L'estructura fa la funció de petit aqüeducte, que transportava aigua salvant els desnivells del terreny. L'inici d'aquesta construcció és el punt de sortida a l'exterior del curs d'aigua subterrani. Està format per un caneló rectilini, fet de maçoneria de pedra tallada, que es sustenta sobre un seguit d'arcs de maó a plec de llibre, que queden semi enterrats en alguns punts del recorregut en els que el nivell del sòl és més alt. En altres punts, com en el moment que travessa un petit rierol, és on es pot apreciar millor la forma d'aquests arcs. També cal destacar que en aquest punt, el canaló acull un petit desguàs per evacuar l'aigua directament al petit rierol. Aquest canaló es pot utilitzar tant com a sèquia per a la irrigació dels camps, com per abeurador del bestiar.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.