Font de Cal Claramunt Sant Llorenç d'Hortons

Alt Penedès
Torrent de Can Pujades - al costat de Can Claramunt
220

Coordenades:

41.46659
1.80373
400104
4591246
08222-112
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Dolent
Quan es va fer obres al torrent van colgar la mina i part de la font.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08220A021000020000PD
Jordi Montlló Bolart

La font de Cal Claramunt es troba ubicada en el marge dret del torrent de Can Pujades, a un centenar de metres per sota de l'aqüeducte que antigament desviava l'aigua de la mina de Can Pujades fins a la bassa de Cal Claramunt. Per accedir a la fondalada cal agafar un trencall a mà esquerra des de la part posterior de la masia de Cal Claramunt. Es passa pel costat d'una vinya i tot seguit, gairebé arran del torrent, a mà esquerre una altra vegada, baixem per un corriol, entremig de pins, alzines, marfull, llorer i aritjol, fins a trobar dues casetes de pou. El primer pou que trobem és el més modern. Tres metres més endavant n'hi ha un segon, protegit per una caseta d'obra, feta de maons i arrebossada amb ciment.
La font es troba al darrera del pou més antic, en el marge. Actualment està soterrada, juntament amb la mina que hi portava aigua. Això va ser a causa d'una intervenció de l'ACA (Agència Catalana d'Aigua), que amb la màquina la va soterrar.
El primer pou que es troba baixant pel corriol, és el més modern; el va fer construir el Sr. Constantí Vidal a mitjans del segle XX per portar més aigua a la casa. La segona d'elles, la va fer construir el Sr. Francesc Marsal Bosch, avi de la Sra. Isabel Vidal, propietària actual de la masia.

Informació facilitada per Anna Maria Marsal Puig de Cal Claramunt.

En el treball d'Alba Estragué (2009) quan es parla d'aquesta font es produeix una confusió ja que es barregen dades de dues surgències d'aigua diferents. En primer lloc es diu que la font es va construir en el moment de fer la casa, però no en tenim cap dada que ens ho pugui confirmar. Es diu que hi havia una bassa que servia per regar els horts i que als anys 50 el senyor Vidal va fer una piscina on antigament hi havia el safareig. Però l'aigua d'aquest safareig, més tard piscina, no provenia de la font de cal Claramunt, sinó d'una mina que hi ha al torrent, al costat del camí, la mina de Cal Pujades. Aquesta mina portava prou aigua per abastir Can Pujades i Cal Claramunt, canalitzada a través de l'aqüeducte. Arribava a la bassa i servia per regar els horts de Can Benet, els darrers masovers de Cal Claramunt, que hi tenien llogats uns horts a la família. Aquesta bassa tenia rentadora i és la que més tard serví de base per la piscina. Actualment la piscina està buida i inutilitzada.

ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2009). L'aigua a Sant Llorenç d'Hortons. Les fonts, els pous i La Rierussa. Treball de recerca de 2n de Batxillerat de l'escola intermunicipal del Penedès. Inèdit
ESTRAGUÉ CARRERAS, Alba (2011). Les fonts de Sant Llorenç d'Hortons (2ª part). Programa de Festa Major de Sant Llorenç d'Hortons de 2010, pàgs. 21 a 23.