Fons notarials referents a Vilassar de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Vilassar
  136

  Coordenades:

  41.51717
  2.35849
  446472
  4596369
  Número de fitxa
  08214 - 417
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
   La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Arxiu Corona d'Aragó (C. Comtes, 2 - 08002 Barcelona)
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Protocols notarials dels notaris de Vilassar dels segles XVI a XVIII, de Fluvià Benito, Cristòfol Vehil, Antoni Vehil, Josep Martí, Gaspar Sanges, Joan Llavaneras, Antoni Guals, Honorato Oliver, Miquel Vila, Pere Màrtir Vila i Francesc Gener.

  L'Arxiu de la Corona d'Aragó, el crea Jaume II d'Aragó, el 1318. Va tenir durant segles la consideració d'arxiu reial, propietat estricta del monarca, i fins el 1770 va estar allotjat al Palau Reial de Barcelona. Junt amb les escriptures referents al Patrimoni Reial s'hi van custodiar els documents de govern i justícia, entre els quals les sèries de registres de la Cancelleria. Aviat va créixer la complexitat de l'oficina: el 1346 el rei nomenava el seu primer arxiver, amb aquest nom, i el 1384 li donava normes pràctiques sobre la incumbència del seu càrrec.
  Els armaris destinats a guardar les escriptures considerades útils van arribar a ser 32 i quatre les estances destinades a dipòsit documental. El protonotari vetllava perquè els registres, processos de Corts etc., segons estava disposat, ingressessin periòdicament a l'arxiu. A part, també van ingressar -sempre per reial ordre- els fons d'algunes cases de la suprimida orde del Temple, arxius confiscats a nobles rebels, i arxius de patrimonis adquirits per la Corona. Per resoldre neutralment cert plet, a començament del segle XVII es va dipositar una gran part de l'arxiu de les abadies de Sant Joan de les Abadesses i de Santa Maria de l' Estany (diòcesi de Vic).
  Els funcionaris de la Il·lustració van posar els ulls a l'Arxiu Reial de Barcelona. La monarquia borbònica li va donar una nova planta (1738) i un puntual reglament intern (1754), i amb els quals el nom nou d'Arxiu de la Corona d'Aragó. Entrat el segle XIX, l'arxiver Pròsper de Bofarull (1859) va revelar la seva riquesa en història antiga de Catalunya en publicar Els Comtes de Barcelona Vindicats (1836), i alhora tractava d'augmentar els fons en incorporar arxius històrics i els d'aquelles institucions que durant el seu mandat li va tocar veure finalitzar. Els seus successors han prosseguit ambdues línies d'actuació.