Fons documental sobre l'empresa Roca Umbert Monistrol de Montserrat

Bages
Arxiu Municipal de Granollers

Coordenades:

41.6098
1.84271
403572
4607101
08127-153
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers
Helena Garcia Navarro

Documentació administrativa generada durant el temps en el qual Roca Umbert va estar instal·lada a Monistrol de Montserrat: fitxes del personal, contractes de treball, llibre de matrícula del personal, informació d'horaris dels treballadors, llibre d'inspeccions del Ministeri de Treball, Padrons, altes i baixes al Retiro Obrero, padrons de la inscripció als règims obligatoris del subsidi de vellesa i assegurança de maternitat, fulls de padró inicial i rectificacions de la "Caja de jubilaciones y subsidio de los trabajadores de la industria textil. Mutualidad de previsión social", liquidacions C1 i C2, memòria de l'actuació del Comité de Seguretat i Higiene del Treball, índex de freqüència i gravetat d'accidents laborals, àlbum de producció, hores treballades, albarans i despeses, dietes dels treballadors que la fàbrica compensa, plànols de maquinària i de la fàbrica,

Durant un temps, l'empresa Roca Umbert va gestionar la fàbrica de Cal Batalla, generant documentació administrativa que va passar a formar part del fons d'aquesta empresa.

Arxiu Municipal de Granollers. "Fons Roca Umbert. Catàleg per quadre de classificació".
Benavente i Freixas, Ramon (1982). "Can Gomis. Història d'una colònia industrial a les ribes del Llobregat". Argentona: L'Aixernador edicions.