Fons documental de Palau-solità i Plegamans a la Biblioteca de Catalunya Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Biblioteca de Catalunya. Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona.
08156-179
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
XIII-XX
Bo
Legal i física
Llei 10/2001,de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Obert
Científic
Pública
Generalitat de Catalunya
Virgínia Cepero González

La Biblioteca de Catalunya conserva documentació antiga relacionada amb el terme municipal de Palau-solità i Plegamans. Hi ha documents en paper, pergamí, en lligall i volum, amb una cronologia des del segle XIII al XX, en els següents fons:
- Fons històric de l'Hospital de la Santa Creu: documents municipals (segle XIX) i pergamins (segles XIII-XVI).
- Fons i col·leccions documentals de l'Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya: documents que es refereixen al terme municipal de Plegamans i a Sant Genís de Plegamans.
- Fons de la Junta de Comerç de Catalunya.
- Catàleg de la Biblioteca: documents de la col·lecció Fullets Bonsoms (segle XIX).

Informacions facilitades per Mercè Comas del Servei d'Accés i Obtenció de Documents de la Biblioteca de Catalunya.

La Biblioteca de Catalunya va ser creada l'any 1907 com a biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, i oberta al públic l'any 1914, en temps de la Mancomunitat de Catalunya en la seva seu al Palau de la Generalitat. L'any 1931 va passar a ocupar bona part dels edificis de l'antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
L'any 1981 la Biblioteca de Catalunya va anomenar-se Biblioteca Nacional de Catalunya, segons la Llei de Biblioteques aprovada pel Parlament, i com a tal assumeix la recepció, la conservació i la difusió del Dipòsit Legal de Catalunya.
Actualment, la Biblioteca ocupa una superfície total de 8.820 m², i té un fons aproximat de tres milions d'exemplars, i a part de la seu central té altres locals externs, a Barcelona mateix i a l'Hospitalet de Llobregat.
Actualment disposa de 1.500 metres lineals de prestatgeria de lliure accés, amb 20.000 volums, i 49.000 metres més de dipòsit, i uns 3 milions de documents.

BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA: http://www.bnc.cat/