Fons documental de l'Arxiu Parroquial de Calaf Calaf

Anoia
Carrer Sant Jaume nº3. 08280 Calaf
A l'Arxiu parroquial, ubicat al carrer Sant Jaume nº3

Coordenades:

41.73374
1.51141
376204
4621285
08031-133
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
L'estat de conservació dels llibres, dins de tot, encara és força bona, ja que es poden llegir sense gaires problemes, tot i que en algunes fulles, a causa del pas del temps i la humitat, la tinta de vegades és moguda i costa de llegir; el problema més greu és que algunes pàgines han estat arrancades. El que no sé, és si això provoca una manca d'informació greu, els fulls que falten són de la part de l'índex, ja que els llibres tenen un índex al començament o a finals del llibre.
També trobem alguns fulls que han estat inutilitzats a causa que el sacerdot es va equivocar. En alguns casos hi ha fulls dels quals en falta la meitat. En altres casos el trobem d'afegits en alguna pàgina. Aquestes són rectificacions o serveixen per posar alguna partida de naixement que faltava a la pàgina en qüestió; aquestes rectificacions no són fetes pel mateix capellà, ja que la lletra és diferent.
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Bisbat de Vic
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Els registres parroquials són les actes escrites diàriament pel capellà de la parròquia dels baptismes, casaments i defuncions, dades que informen de l'evolució de la població al llarg del temps. L'arxiu parroquial de Calaf comprèn els llibres de matrimonis, els de baptismes i els de matrimonis des del segle XVII. A més, també conserva altres fons com llibres de misses de difunts, llibres de confirmacions i els comptes de la parròquia. Durant la Guerra Civil van ser destruïts molts dels documents conservats a l'arxiu, especialment tots els del segle XVI i la major part dels del segle XVII. Part del fons de l'arxiu parroquial de Calaf es troba al bisbat de Vic. Fons: - Llibres de baptismes: Els llibres conservats són de gran format, amb un índex al davant. La informació que contenen varia en extensió segons l'època, essent normalment els més moderns els que presenten més quantitat d'informació, en especial pel que fa als naixements (data, nom i cognoms del nascut i dels pares, professió del pare, noms d'avis i padrins, sacerdot que porta a terme el bateig). Fins a finals del segle XVIII els llibres estan escrits en català; a partir d'aquesta data, en castellà. L'estat de conservació dels llibres és en general bo, tot i que alguns d'ells presenten problemes derivats de la humitat i el pas del temps; també cal destacar que manquen fulles dels índexs. - Llibres de matrimoni: Només es conserven els llibres a partir de 1753. Són de gran format, amb un índex que sol anar a la part final. S'hi troben els noms dels contraents i dels pares, el seu origen i l'ofici del pare del nuvi; igual que amb els llibres de baptisme, a partir de finals del segle XVIII els llibres de matrimoni donen molta més informació. Tots els llibres estan escrits en català, i el seu estat de conservació és en general bo. - Llibres de defuncions: aquests llibres van ser els més afectats per la destrucció de la Guerra Civil i només se'n conserven els escrits a partir de 1815. El seu estat de conservació és bo. La informació que donen és bastant completa: nom i edat del difunt, causa de la mort, estat civil, nom dels pares i del cònjuge, i en alguns casos, si ha deixat testament.

La descripció d'aquest fons es basa en l'estudi realitzant per la historiadora Marina Garí l'any 1992. Seria interessant poder fer un altre estudi del mateix.

La documentació s'inicia el 1650 ( l'anterior s'ha perdut) fins al segle XX. L'arxiu este incomplet a causa de les destrosses provocades per la Guerra Civil hi falten alguns volums. L'any 1992, la historiadora Marina Garí, va fer un buidatge i descripció del fons, que és l'únic fins avui dia. A l'Arxiu Episcopal de Vic es conserva també documentació de la Parròquia de Calaf, tot i que molt poca.

GARÍ ABELAIRA, M ( 1990). Estudi de les professions a Calaf durant el segles XVII i XVIII. Miscellanea Aqualatensia. Igualada, núm. VI. Pag 182-197 GARÍ ABELAIRA, M ( 1992). Els arxius parroquials de Calaf i rodalies. Revista Dovella nº42. Pag 22-28.