Fons documental de l'Arxiu Municipal de Tiana
Montgat

  Maresme
  Ajuntament de Tiana. Plaça de la Vila, 1

  Coordenades:

  41.61335
  2.27738
  439793
  4607101
  Número de fitxa
  08126-85
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Contemporani
  Segle
  XIX/XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Obert
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Tiana
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  La documentació que es conserva és bàsicament la que ha generat l'Ajuntament des del segle XIX fins l'actualitat. Una part de l'arxiu es troba sense inventariar. La documentació inventariada és la següent: - Expedients de l'amollonament d'aquest terme municipal dut a terme en compliment del Reial Decret de 30 d'agost de 1889 - Gestions per establir els límits dels termes Tiana El Masnou (1889-1890) - Acta de desllindament del terreny que forma el talús del Pont del Camí de Tiana a la carretera de França (1913) - Plànol topogràfic de Tiana(1929) - Certificat de l'acta de desllindament entre els termes municipals de Badalona i Tiana(1930) - Segregació del segon districte del terme municipal (Montgat) de Tiana: expedient administratiu i memòries de la Comissió liquidadora de la partició de béns i interessos (1933-1945) - Expedient de delimitació i fitació del terme municipal de Tiana/Montgat(1935) - Plànol general de la xarxa de clavegueres de Tiana: nom dels carrers del terme durant el període de la República (1937) - Pla de fitació de termes entre els municipis de Montgat i Tiana, signat a Montgat el juny de 1938 - Expedient de declaració del terme municipal no industrial(1947) - Expedient instruït amb motiu de la reclamació de crèdits i dèbits entre els ajuntaments de Tiana i Montgat (1949) - Expedients del procediment iniciat pel Sr. Marquès de Monistrol per efectuar la divisió dels censos de domini directe en els termes de Montgat i Tiana (1957-1962) - Delimitació del casc urbà de Tiana (1966) - Expedients de desllindaments del terme (1975-1989) - Desllindaments de terrens (1978-1983) - Fusions i alteracions del terme municipal(1979-1985)

  El poble de Montgat va pertànyer administrativament al municipi de Tiana fins l'any 1933.