Fons documental de l'Arxiu Municipal de Martorell Martorell

Baix Llobregat
C. Lloselles, 46

Coordenades:

41.47394
1.92938
410607
4591924
08114-68
Patrimoni documental
Fons documental
Contemporani
XIX-XXI
Bo
Legal
Llei 10/2001 d'Arxius i Documents
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual

L'arxiu municipal de Martorell es troba al carrer de Lloselles. S'hi conserva la documentació administrativa generada per l'ajuntament des de finals del segle XIX fins l'actualitat. S'hi conserven aproximadament 600 documents, entre els que destaca un padró (no oficial) de l'any 1842, realitzat a partir dels focs. La documentació està classificada en les seccions següents: administració general, hisenda, proveïments, beneficiència, sanitat, obres i urbanisme, seguretat pública, serveis militars, població, eleccions, ensenyament, cultura, agricultura i medi ambient i col·leccions.

Actualment el fons documental es troba dividit en tres locals diferents (carrer Lloselles, 46 ; carrer Lloselles, 64; i carrer del Mur 61) atès que l'edifici on es troba (Antic Hospital de Sant Joan) està en obres d'ampliació. Un cop finalitzades, l'arxiu disposarà de 1516,2 m lineals.