Fons documental de l'Arxiu municipal
Òdena

  Anoia
  Ajuntament d'Òdena
  Emplaçament
  Dependències municipals a l'Ajuntament

  Coordenades:

  41.60651
  1.642
  386842
  4606980
  Número de fitxa
  08143 - 235
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Llei 10/2001,de 13 de juliol, d'arxius i documents
  Accés
  Restringit
  Científic
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  1.- ARXIU DOCUMENTAL
  L'Inventari de la documentació de l'arxiu municipal descriu 726 unitats d'instal·lació. Està classificada en les seccions i subseccions següents:
  Fons 1: Fons municipal
  1.- Administració general
  1.1 Terme municipal (1853/1993)
  1.2 Òrgans de govern (1839/1996)
  1.3 Alcaldia (1837/1995)
  1.4 Secretaria (1884/1995)
  1.5 Serveis jurídics (1907´/1992)
  1.6 Personal (1900/1995)
  1.7 Correspondència (1839/1995)
  2.- Hisenda
  2.1 Patrimoni (1799/1994)
  2.2 Intervenció (1836/1995)
  2.3 Tresoreria (1835/1995)
  2.4 Fiscalitat (1737/1994)
  2.5 Junta municipal d'associats. Juntes i comissions (1845/1976)
  2.6 Pòsit municipal (1956/1990)
  3.- Proveïments
  3.2 Aigües (1955/1988)
  3.3 Fires i mercats (1986/1991)
  3.5 Escorxador (1949/1990)
  3.6 Delegació local de proveïments (1938/1970)
  3.7 Juntes i comissions municipals (1941/1954)
  4,. Beneficència i assistència social
  4.1 Assistència hospitalària (1985/1987)
  4.2 Beneficis de pobres (1941/1971)
  4.3 Atenció als refugiats i orfes de guerra (1938/1948)
  4.4 Subsidi al combatent (1976/1983)
  4.5 Assistència social (1955/1989)
  4.6 Actuacions contra l'atur (1980/1989)
  4.7 Juntes, comissions municipals (1902/1996)
  5.- Sanitat
  5.1 Cementiri municipal (1976/1980)
  5.2 Epidèmies i contagis (1854/1929)
  5.3 Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1942/1992)
  5.4 Personal facultatiu, cos mèdic municipal. Dispensari (1940/1990)
  5.6 Farmàcies (1941/1992)
  5.9 Serveis veterinaris (1954/1990)
  5.11 Juntes i comissions municipals (1910/1994)
  5.12 Control d'abocaments de residus (1975/1990)
  6.- Obres i urbanisme
  6.2 Planejament i gestió urbanística (1959/1995)
  6.3 Obres d'infraestructura (1917/1996)
  6.5 Immobles municipals (1942/1992)
  6.7 Obres particulars (1935/1993)
  6.8 Activitats classificades i obertura d'establiments (1923/1995)
  6.9 Promoció de l'habitatge (1944/1946)
  6.11 Transport públic de viatgers (1956/1990)
  7.- Seguretat pública
  7.1 Milícies ciutadanes (1840/1942)
  7.3 Passaports, passis de radi (1834/1972)
  7.4 Armes (1841/1985)
  7.5 Guàrdies jurats (1875/1972)
  7.7 Juntes i comissions municipals (1941/1979)
  7.8 Permisos de conducció de motocicletes (1961/1963)
  8.- Serveis militars
  8.2 Quintes (1845/1995)
  8.3 Béns subjectes a requisa militar (1948/1969)
  8.4 Juntes municipals de reclutament (1970)
  9.- Població
  9.1 Estadístiques generals de població. Censos (1930/1991)
  9.2 Padró municipal d'habitants (1845/1993)
  10.- Eleccions
  10.1 Eleccions municipals (1866/1991)
  10.3 Eleccions de diputats provincials (1877/1971)
  10.4 Eleccions al Parlament de Catalunya (1980/1992)
  10.5 Eleccions generals (1854/1993)
  10.6 Eleccions al Parlament europeu (1987/1989)
  10.7 Referèndums i plebiscits (1947/1986)
  10.8 Cens electoral (1893/1994)
  11.- Instrucció pública
  11.1 Guarderia infantil (1976/1992)
  11.2 Ensenyament primari (1931/1992)
  11.8 Juntes i comissions municipals (1906/1944)
  12.- Cultura
  12.1 Festes majors (1984/1994)
  12.2 Activitats i iniciatives culturals recreatives (1982/1987)
  12.4 Monuments historicoartístics (1939/1985)
  12.6 Cursos de català (1981/1986)
  12.7 Esports (1956/1996)
  12.9 Joventut (1981/1991)
  12.9 Promoció turística (1996/1970)
  13.- Serveis agropecuaris
  13.1 Censos agrícoles i ramaders (1865/1990)
  13.2 Danys a l'agricultura, plagues del camp (1955/1986)
  13.3 Foment forestal (1939/1994)
  13.5 Juntes i comissions naturals (1937/1982)
  13.6 Prevenció i extinció d'incendis (1962/1989)
  13.7 Millora de l'entorn natural (1957/1992)

  2.- HEMEROTECA
  L'arxiu Hemeroteca municipal recull impresos de:
  -Programes d'actes culturals, festius , esportius, diferents esdeveniments.
  -Publicacions de premsa municipal.
  -Òdena, butlletí municipal d'informació.
  -Batec Odenenc.
  -L'accent.
  -Agenda cultural
  Les fonts d'aquest material han estat :
  -Les diferents regidories de l'ajuntament.
  -Les associacions locals.
  -Donacions de particulars.

  Els formats del material:
  -Imprès en paper
  -Digital en PDF