Fons documental de l'Arxiu del Bisbat d'Urgell Sant Julià de Cerdanyola

Berguedà
Pati del Palau, 1, 25700 La Seu d'Urgell, Lleida

Coordenades:

42.22243
1.89261
408608
4675066
08903-190
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
Contemporani
IX-XX
Bo
Legal
DOGC. 3437. Llei 10/2001 de 13 de juliol
Restringit
Científic
Pública
Bisbat d'Urgell
María del Agua Cortés Elía. OPC

L'Arxiu del Bisbat d'Urgell, instal·lat al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, és un fons de manuscrits i documents del Bisbat d'Urgell que està format o dividit en l'Arxiu Capitular d'Urgell, l'Arxiu Diocesà d'Urgell (o Arxiu Episcopal), l'Arxiu de la Mitra i els arxius parroquials. L'arxiu es troba des del 2014 a l'edifici de l'església dels Dolors, darrere de la Catedral. L'Arxiu Capitular d'Urgell (ACU), també conegut com a Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell conté 385 metres lineals de fons que abasten els segles IX-XIX. Conté la documentació custodiada pel capítol catedralici (capítol de canonges) format per uns 6.000 pergamins, el més antic data de l'any 815, i l'Acta de Consagració de la catedral d'Urgell.

El primer document que esmenta Cerdanyola és i l'Acta de Consagració de la catedral d'Urgell, de l'any 815, que es conserva en aquest arxiu. També es conserva l'acta de consagració de l'església de Sant Julià de Cerdanyola, document de l'any 1106 del bisbe Ot d'Urgell. El 9 de febrer de 1106 el bisbe Ot d'Urgell va consagrar l'església de Sant Julià. A l'acta consta que el bisbe determinà que al seu voltant hi hagués un cementiri i delimità el terme de la parròquia: per l'est amb el terme del castell de Lillet, cap als sud amb el poble de Malanyeu, i la resta amb el riu Llobregat. Marcà el cens que hauria de pagar cada any, dues mesures de blat, una de forment i una d'ordi, tres pernils i disset cannates de vi; a més, els clergues pagarien les rendes a Santa Maria de la Seu d'Urgell i estarien obligats a obeir el seu manament.

Baraut, Cebrià (1986) Les actes de consagració d'esglésies de l'antic Bisbat d'Urgell (segles IX-XII). Doc. 82, p. 178.