Fons documental de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA) Font-rubí

Alt Penedès
Arxiu de la Corona d'Aragó. Carrer dels Almogàvers, 77, 08010, Barcelona
314

Coordenades:

41.41405
1.65177
387323
4585599
08085-395
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
XIII-XX
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
BCIN. Llei 9/1993 LPCC
Fàcil
Científic
Pública
Ministerio de Cultura
Miquel Gea i Bullich

Entre els documents dipositats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó hi hem trobat referències directes a Font-rubí en els següents fons: - Cancelleria Reial de Jaume I. Pergamins d'entre els anys 1241 i 1254. - Cancelleria Reial de Pere III. Cartes reials d'entre els anys 1339 i 1343. - Reial Audència de Catalunya. Dos pleits civils, un de l'any 1687 i un altre de l'any 1801. - Delegación Provincial de Hacienda de Barcelona. Amillaraments dels anys 1852, 1865, 1919, 1922, 1924, 1925, 1926, 1941, 1950 i 1952. - Comte de Queralt. Un pergamí de l'any 1353. - Generalitat de Catalunya. Documentació d'entre els segles XVI a XVIII.

Segles XIII a XX