Fons documental de la parròquia de Sant Joan de Matadepera
Matadepera

  Vallès Occidental
  Carrer del Bisbe, núm. 5 - Barcelona
  Emplaçament
  Arxiu Diocesà de Barcelona
  422

  Coordenades:

  41.59968
  2.02818
  419013
  4605787
  Número de fitxa
  08120 - 447
  Patrimoni documental
  Tipologia
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XIII - XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal i física
  Inexistent
  LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11.10.1993).
  LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001).
  Accés
  Restringit
  Científic/Cultural
  Titularitat
  Privada accessible
  Arxiu Diocesà de Barcelona. Carrer del Bisbe 5 / 08002 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart
  Ana Requejo Alonso

  Els fons i les col·leccions de l'arxiu diocesà s'organitzen en Seccions, subseccions, sèries i subsèries. Totes les parròquies tenen una sèrie pròpia amb una carpeta, tot i que en el cas del municipi de Matadepera, hi ha documentació no indexada. A més, es pot trobar documentació referent a la parròquia de Matadepera en altres sèries. Una de les indexades per parròquies és la de les visites pastorals.

  Destaca però l'informe de Matadepera, que afirma que alguns dirigents revolucionaris ajudaren a fugir el sacerdot. Desaparegué un retaule barroc de l'altar major, un sagrari construït per Salvador Gros, natural de Caldes de Montbui, les imatges barroques de Sant Antoni i Sant Roc, un apintura de Pere Tudela de 1571 dins d'un retaule, una creu gòtica del segle XVIII i una veracreu barroca. En aquest s'explica que el 21de juliol, es presentaren uns "forasters" a la parròquia amb la intenció de cremar el temple. Però només incendiaren les imatges. Uns dies més tard, tornaren al poble, cremant els altars davant l'església. Només el temple i l'altar del Santíssim romangueren intactes i l'edifici també tot i que defenestraren les campanes i destruïren l'arxiu. L'església quedà destinat a magatzem per als rabassaires, mentre que la rectoria serví d'alberg per als refugiats.

   

  Un altre document manuscrit és l'Speculum 3 fols. pàgines 307 a 312 que tracta sobre:

  a) Ecclesia Parochialis S. Joannis de Madadepera. De Antiquitate & Statu hujus Ecclesiae.

  b) Rectoria Parochialis Ecctae S. Joannis de Matadepera.

  c) Beneficium sub invone S. Rochi, in Capella ejusdem invonis Domus de la Barata, infra limites dicta Parochiae.

  d) Monasteriu S. Laurentii de Monte 

   

  Amb el número de registre 495, un seguit de documentació que es relaciona a continuació:

  1. -(a. 1769) Concepte: Sobre la vacant de la rectoria de Matadepera. 32 x 22 cms. 5 folis.
  2. -(a. 1779) Concepte: Al bisbat, sobre la provisi6 del carrec de rector de Matadepera. 32 x 22 cms. 2 folis.
  3. -(a. 1871) Concepte: Dels propietaris de la muntanya de St. Lloren\: al bisbat , demanant la reconstrucció de llur monestir. 32 x 22 cms. 2 folis.
  4. -(a. 1789) Concepte: lnventari. 32 x 22 cms. 4 folis
  5. -(a. 1800) Concepte: lnventari. 32 x 22 cms. 6 folis.
  6. - (a.  1802) Concepte: Al bisbat, reclamant  que l'antic rector aboni una quantitat endeutada. 32 x 22 cms. 3 folis.
  7. -(a. 1804) Concepte: De Francisco Molet, notari de Barcelona al bisbat, sobre uns censos de Matadepera i St. Feliu del Rac6. 32 x 22 cms. 10 folis.
  8. -(a. 1806) Concepte: Al bisbat, sobre l'ampliaci6 del cementiri. 32 x 22 cms. 2 folis.
  9. -(a. 1806) Concepte: Al bisbat, reclamant una documentació. 32 x 22 cms. 1 foli 463.
  10. -(a. 1823) Concepte: Comunicació al bisbat d'una presa de possessió. 22 x 16 cms. 2 folis.
  11. -(a. 1833) Concepte: Comunicació al bisbat, infonnant d'una presa de possessió. 22 x 16 cms. 2 folis.
  12. -(a. 1835) Concepte: Del prior de Terrassa al bisbat, oposant-se a la construcció d'una capella a Matadepera. 32 x 22 cms. 2 folis.
  13. -(a. 1838) Concepte: De Mn. Fabregas, capellit de La Barata, demanant al bisbat que el rellevi del carrec per motius de salut. 22 x 16 cms. 4 folis.
  14. -(a. 1842) Concepte: Del rector al bisbat, agraint el nou destí. 22 x 16 cms. 2 folis.
  15. -(a. 1842) Concepte: Autorització del rector per cobrar una quantitat del bisbat. 22 x 16 cms. 2 folis.
  16. -(a. 1842) Concepte: Al bisbat, sobre la tramesa de les circulars que envia. 22 x 16 cms. 2 folis.
  17. -(a. 1842) Concepte: Del rector al bisbat, fent un repas de les seves activitats en diverses parroquies.22 x 16 cms. 1 foli.
  18. -(a. 1846) Concepte: Del rector de St. Feliu del Racó al bisbat, sobre l'administració deis béns del rector de Matadepera, afectat d'epilepsia. 32 x 22 cms. 2 folis.
  19. -(a. 1848) Concepte: Del rector de Rubí al bisbat, renunciant al nomenament d'econom de Matadepera. 32 x 22 cms. 1foli.
  20. -(a. 1849) Concepte: Al bisbat, sobre uns incidents ocorreguts durant un enterrament. 22 x 16 cms. 2 folis.
  21. - (a. 1849) Concepte: De Mn. Josep Tort renunciant  al nomenament  del rector de Matadepera per raó de la seva avanc;ada edat. 32 x 22 cms. 1 foli.
  22. -(a. 1849) Concepte: Presa de possessió de Mn. Salas. 32 x 22 cms. 1 foli.
  23. -(a. 1852) Concepte: D'uns veihs al bisbat, suplicant que els oficis religiosos se celebrin únicament a la parroquia ien contra del trasllat d'aquesta. 32 x 22 cms. 6 folis.
  24. -(a. 1852) Concepte: Estadística 1853-57.22 x 16 cms. 1 foli.
  25. -(a. 1857) Concepte: Comptes del culte. 32 x 22 cms.4 folis.
  26. -(a. 1860) Concepte: Plano!de l'església, casa rectoral i terrenyes annexes. 63 x 45 cms. 1 foli.
  27. -(a. 1860) Concepte: D'uns propietaris de Matadepera al bisbat, sobre problemes de la parroquia. 32 x 22 cms. 4 folis.
  28. -(a. 1861) Concepte: Estadística. 43 x 31 cms. 1 foli.
  29. - (a. 1861) Concepte: Estadística 1839-60-61. 32 x 22 cms. 11folis.
  30. -(a. 1863) Concepte: Certificació del rector sobre la parroquia. 32 x 22 cms. 2 folis.
  31. -(a. 1863) Concepte: Inventari. 32 x 22 cms. 4 folis.
  32. -(a. 1864) Concepte: Estadística. 22 x 16 cms. 1foli.
  33. -(a. 1864) Concepte: Expedient del nou cementiri. Observacions: PfünoL 32 x 22 cms. 11 folis.
  34. -(a. 1864) Concepte: Estadística. 22 x 16 cms. 2 folis.
  35. -(a. 1865) Concepte: Al bisbat, comunicant la benedicció del nou cementiri. 22 x 16 cms. 2 folis.
  36. -(a. 1866) Concepte: Del rector al bisbat, justi:ficant les seves absencies de la parroquia. 22 x 16 cms. 2 folis.
  37. -(a. 1867) Concepte: Del rector al bisbat, sobre els problemes de la capella del baró de La Llagosta. 22 x 16 cms. 2 folis.
  38. - (a. 1868) Concepte: De l'ajuntament al bisba, sobre la celebració de la missa a la parroquia. 22 x 16 cms. 4 folis.
  39. -(a. 1869) Concepte: De l'ajuntament al bisbat, sobre la celebració de les misses durant els dies de la Festa major. 22 x 16 cms. 2 folis.
  40. -(a. 1870) Concepte: Estadística 1868-69. 32 x 22 cms. 1foli.
  41. - (a. 1870) Concepte: Manifestant al bisbat la inexistencia de clergues regulars a la parroquia. 22 x 16 cms. 2 folis.
  42. -(a. 1871) Concepte: Al bisbat, indicant que s'ha restablert el culte al temple de St. Lloren<; de Munt. 22 x 16 cms. 2 folis.
  43. -(a. 1873) Concepte: Del rector al bisbat comunicant la seva absencia. 22 x 14 cms. 2 folis.
  44. -(a. 1875) Concepte: Del dega de Teirassa al bisbat, sobre la parroquia de Matadepera. 28 x 22 cms.2 folis.
  45. -(a. 1876) Concepte: Comunicació al bisbat de la mort del rector jubilat de Matadepera, Mn. Martí. 22 x 16 cms. 1 foli.
  46. -(a. 1879) Concepte: Al bisbat, demanant una reducció de misses. 32 x 22 cms. 2 folis.
  47. -(a. 1881) Concepte: Del rector al bisbat, demanant perrnís per traslladar-se a una casa cedida per l'ajuntament mentre duren les obres de la casa rectoral. 32 x 22 cms. 2 folis.
  48. -(a. 1881) Concepte: De l'ajuntament al bisbat sobre els problemes que ocasiona la construcció de la nova parroquia per l'assistencia religiosa al poble. 32 x 22 cms. 4 folis.
  49. -(a. 1881) Concepte. Al bisbat, sobre la construcció de la nova parroquia. 22 x 16 cms. 2 folis.
  50. -(a. 1881) Concepte: De l'ajuntament al bisbat , sobre les obres de la casa rectoral. 32 x 22 cms. 2 folis.
  51. -(a. 1881) Concepte: Al bisbat, enviant els resultats de la Santa missió. 22 x 16 cms. 2 folis.
  52. -(a. 1885) Concepte: D'Antoni Barata al bisbat, demanant el perrnís per construir u n panteó a la seva masia. 32 x 22 cms. 2 folis.
  53. -(a. 1897) Epígraf: «St. Johan de Matadepera. Per Mn. Lloren Sallent». 27 x 18 cms. 62 folis.
  54. -(a. 1906) Concepte:Al bisbat, demanant el rector que nomeni un regent que el supleixi durant la seva malaltia. 32 x 22 cms. 2 folis.
  55. -(a. 1907) Concepte: Sobre l'ensenyament del catecisme. 22 x 16 cms. 2 folis.
  56. -(a. 1910) Concepte: Constitució de lajunta parroquial d'Acció catolica. 22 x 16 cms. 2 folis
  57. -(a. 1914) Concepte: D'uns veihs del poble al bisbat, demanant que obligui alrector a no involucrar-se en les disputes internes existents en el consistori municipal. 32 x 22 cms. 4 folis.
  58. -(a. 1929) Concepte: Al bisbat, sol·licitant predicar la Santa missió. 32 x 22 cms. 2 folis. 59 -(a. 1931) Concepte: Sobre les opinions polítiques de la població. 16 x 10 cms. 2 folis.
  59. -(a. 1940) Concepte: Al bisbat, demanant un permís per temar. 23 x 16 cms. 1foli.
  60. -(a. 1940) Concepte: Al bisbat, sol·licitant un pennís per temar. 33 x 23 cms. 2 folis.
  61. -(a. 1940) Concepte: Fundació pia efectuada per Mn. Antoni Vergés. 33 x 23 cms. 2 folis
  62. -(a. 1941) Concepte: Al bisbat, demanant el permís per beneir unes campanes. 33 x 23 cm. 2 folis.
  63. -(a. 1942) Concepte: Al bisbat, demanant una reducció de misses. 33 x 23 cms. 1 foli.
  64. -(a. 1942) Concepte: Al bisbat, demanant permís per temar. 22 x 16 cms. 2 folis.
  65. -(a. 1942) Concepte: Al bisbat, en sol·licitud d'una actuació de misses. 32 x 22 cms. folis.
  66. -(a. 1943) Concepte: Al bisbat, demanant pemús per celebrar la missa en una capella pública. 33 x 23 cms. 2 folis.
  67. -(a. 1943) Concepte: Al bisbat, demanant el permís per celebrar la missa a la capella de Can Badia. 33 x 23 cms. 1foli.
  68. -(a. 1943) Concepte: Al bisbat, sol·licitant predicar la Santa missió. 33 x 23 cms. 1 foli.
  69. -(a. 1943) Concepte: Al bisbat, demanant un permís per temar. 33 x 23 cms. 2 folis.
  70. -(a. 1943) Concepte: Al bisbat, proposant uns nomenaments a la junta d'obres. 33 x 23 cms. 1 foli.
  71. -(a. 1944) Concepte: Al bisbat, demanant un permís per temar. 33 x 23 cms. 2 folis.
  72. -(a. 1944) Concepte: Escriptura de venda d'una casa, atorgada per Francesc Arnau a favor de la parroquia de Matadepera. 32 x 22 cms. 4 folis.
  73. -(a. 1945) Concepte: Al bisbat, comunicant la reconstrucció total de l'església i casa rectoral. 22 x 16 cms. 3 folis.
  74. -(a. 1945) Concepte: Escriptura de permuta d'una casa. 32 x 22 cms. 4 folis.
  75. -(a. 1945) Concepte: Escriptura d'una permuta. 32 x 22 cms. 8 folis.
  76. -(a. 1945) Concepte: Constitució del Centre dejoves de la parroquia. 32 x 22 cms. foli.
  77. -(a. 1946) Concepte: Al bisbat , sol-licitant un permís per temar. 34 x 24 cms.2 folis.
  78. -(a. 1946) Concepte: Al bisbat, demanant un permís per temar. 32 x 22 cms. 1foli.
  79. -(a. 1947) Concepte: Escriptura de compra-venda d'un terreny. 32 x 22 cms. 5 folis.
  80. -(a. 1948) Concepte: Del rector, Mn. Antoni Pascual Riera al bisbat, fent un resum de la seva actuació a la parroquia en ésser nomenat per un altre destí. 17 x 13 cms. 4 folis.
  81. -(a. 1948) Concepte: Documents referents a béns parroquials. 32 x 22 cms. 9 folis.
  82. -(a. 1948) Concepte: Assumpte centre parroquial. 32 x 22 cms. 19 folis.
  83. -(a. 1948) Concepte: Al bisbat, anunciant una presa de possessió. 22 x 16 cms. 1foli. 84 -(a. 1948) Concepte: Comptes any 1948. 33 x 23 cms. 1foli.
  84. -(a. 1949) Concepte: Al bisbat, sobre un cens. 22 x 16 cms. 1 foli.
  85. -(a. 1949) Concepte: Relació que Mn. Cot, rector de Matadepera, presenta al Sr. bisbe de Barcelona. 32 x 22 cms. 19 folis.
  86. -(a. 1949) Concepte: Resum fet per Mn. Antoni Pascual de la seva gestió quan estava encarregat de la parroquia. 28 x 22 cms. 1 foli.
  87. -(a. 1949) Concepte: Resum de les activitats parroquials del rector sortint, Mn. Pascual. 28 x 22 cms. 2 folis.
  88. -(a. 1949) Concepte: Plano!de la casa del Sr. Raurell, que demana poder celebrar la missa al seu pretori. 32 x 22 cms. 1 foli.
  89. -(a. 1949) Concepte. Al bisbat, proposant uns nomenaments per a la junta d'obres. 22 x 16 cms. 1 foli.
  90. -(a. 1949) Concepte: Al bisbat, indicant la inexistencia del llibre de confinnacions. 22 x 16 cms. 1 foli.
  91. -(a. 1949) Concepte. Al bisbat, sol·licitant uns permisos de trinació i binació. 34 x 24 cms. 2 folis.
  92. -(a. 1951) Concepte: Renúncia de Mateu Tura del carrec que té a la junta d'obres de la parroquia. 21 x 18 cms. 5 folis.
  93. -(a. 1950) Concepte. De Mn. Joan Dot al bisbat, criticant la gestió del seu antecessor, Mn. Pascual. 32 x 22 cms. 2 folis.
  94. -(a. 1951) Concepte:Estadística. 48 x 32 cms. 1 foli.
  95. -(a. 1951) Concepte: Del rector al bisbat, sobre els seus exercicis espirituals. 22 x 16 cms. 1foli.
  96. - (a. 1952) Concepte: Assumptes de la parroquia, pendents de resolució (centre parroquial -Fundació pía). 32 x 22 cms. 4 folis.
  97. -(a. 1952) Concepte: Cessió d'un terreny a la parroquia per part d'Agustí Sola. 32 x 22 cms. 1 foli.
  98. - (a. 1952) Concepte: Acta de la Sala d'Audiencia del bisbat sobre una finca de Matadepera . 32 x 22 cms. 1 foli.
  99. -(a. 1952) Concepte: Al bisbat, demanant l'autorització per predicar la Santa missió. 33 x 23 cms. 1foli.
  100. -(a. 1952) Concepte: Al bisbat, demanant un pernlÍs per temar. 32 x 22 cms. 2 folis.
  101. -(a. 1953) Concepte: De Miquel Vidal al bisbat , reclamant per la venda d'un terreny. 32 x 22 cms. 1 foli.
  102. -(a. 1955) Concepte: Del bisbat, autoritzant la compra d'un solar per ampliar les dependencies parroquials. 32 x 22 cms. 1 foli.
  103. -(a. 1956) Concepte: Al bisbat, demanant la prorroga d'un perrnís de temar. 33 x 23 cms. 2 folis.
  104. -(a. 1956) Concepte: Al bisbat, informant sobre la Confinnació efectuada el mes de novembre. 22 x 16 cms. 1 foli.
  105. -(a. 1956) Concepte: Del bisbat, autoritzant al rector una venda d'un terreny. 32 x 22 cms. 1 foli.
  106. -(a. 1956) Concepte: Full parroquial. 17 x 12 cms. 2 folis.
  107. -(a. 1956) Concepte: Recordatori de la visita pastoral.  12 x 8 cms. 1foli.
  108. -(a. 1958) Concepte: Al bisbat, sol·licitant poder celebrar una missa vespertina. 33 x 23 cms. 2 folis.
  109. -(a. 1960) Concepte: Al bisbat, demanant poder distribuir la comunió per la tarda. 32 x 22 cms. 2 foli.
  110. -(a. 1962) Concepte: De la Dirección General de Bellas Artes al bisbat, aprovant unes obres del temple de Matadepera. 32 x 22 cms. 1 foli.
  111. -(a. 1971) Concepte: Comptes anys 1949-50-51-52-53-54-55-65-66-67-68-69-70. 32 x 22 cms. 13folis.
  112. -(a. 1979) Concepte: Estadística. 22 x 14 cms. 1foli.
  113. -(a. 1984) Concepte: Festa major 1984. 24 x 22 cms. 65 folis.
  114. - (a. 1990) Concepte: «Mn. Jaurre Torres i Cuscó: rector de Matadepera (1864- 1933)». 24 x 27 cms. 246 folis.
  115. -(s.d.) Concepte: Full del rector contra la blasfemia. 22 x 16 cms. 1 foli.
  116. -(s.d.) Concepte: Estadística anys 1800-1801-1802 i 1830-1831-1832. 22 x 16 cms. 2folis.
  117. -(s.d.) Concepte: Sobre arxius destruïts. 14 x 10 cms. 1foli.
  118. -(s.d.) Concepte: Al bisbat, demanant que agregui la rectori de Sant Lloren de Munt a la de Matadepera. 32 x 22 cms. 2 folis.
  119. -(s.d.) Concepte. Dades de les parroquies de Matadepera iUllastrell. 32 x 22 cms. 4 folis.

  A més a més existeix un inventari, en un foli (f292) que descriu el tresor desaparegut durant la guerra:

  - Copó de plata, barroc (amb les mides)

  - Calze tornejat - llautó mig daurat

  - Creu gòtica, nus recocó apetxinat amb fulles d'acant en els caires. Segle XVII.

  - Salpaser de plata de 36 cm

  - Encensers gòtics corrents de 23 cm

  - Veracreu de plata daurada amb peu d'ànec, cos de ferro i dues anses. Decoració trepanada en les vores i extrems de la creu plana (35 cm x 20 cm).

  - Candelers de plata, cos bombat de 46 cm.

  - Imatges de Sant Antoni i Sant Roc, barrocs "boniquets"

  - Els restants altars nous.

   

  Recollides en el Novum Speculum III del Bisbat de TErrassa, hi ha informació hitòrica, bibliogràfica i documental de la parròquia de Sant Joan Matadepera, amb les resssenyes localitzades al Diplomatari de la Catedral de Barcelona, des de 1080 i les notes de Mn. Mas, rectorologi i dispersa des de l'any 1014.  Del Monestir de Sant Llorenç del Munt es recopila informació des del 20 d'abril de l'any 966, en que Armenter feu llegats a St. Miqauel Arcàngel, Sta. Maria i St. Llorenç en la muntanya damunt de Terrassa (CArt. St. Cugat n. 203). També s'inclou informació de la capella de Santa Agnès des de l'11 de desembre de 1611.

  Finalment, hi ha les Visites Pastorals a la Diòcesi de Barcelona (1303-1939), recopilades per Josep M. Martí i Bonet. Les visites estan datades entre l'any 1379, 1403, 1413, 14?, 1446, 1447, 1484, 1500, 1508, 1513, 1549, 1555, 1562, 1567, 1574, 1580,1581,1584, 1586, 1588, 1591, 1592, 1593, 1594, 1597, 1601, 1602, 1605, 1606, 1607, 1608, 1611, 1612, 1615, 1623, 1627, 1628, 1635, 1662, 1677, 1683, 1684, 1688, 1726, 1736, 1740, 1744, 1758, 1777, 1785, 1815, 1851, 1887, 1893, 1852. A Sant Joan (nova església) s'esmenten les visites dels anys 1911, 1917, 1927, 1929.

  L'origen d'aquest arxiu es remunta a l'any 1107, segons consta en dos privilegis papals de Pascual II. S'organitzen en origen a partir de les dues sèries més importants: "Mensa Episcopal" i "Registra Communium". La primera té els seus orígens en el privilegi del rei Lluís II de França (878), segons el qual es concedia al bisbe de Barcelona, Frodoino, les primeres propietats i drets importants. La segona sèrie data de 1303, iniciada pel bisbe Ponç de Gualba. Arxivers que han estat claus per la història de l'arxiu diocesà són: Antonio Campillo Mateu (1721-1779), el P. Caresmar, abat de Les Avellanes i mossèn Josep Sanabre (1926-1972). A partir de 1972, sota el mandat del senyor cardenal Jubany es reorganitza l'arxiu, s'adapten els locals i es microfilma la pràctica totalitat dels arxius eclesiàstics.

  MARTÍ BONET, Josep Maria (2015). Visites Pastorals a la Diòcesi de Barcelona (1303-1939)- Context i índex. Arxiu Diocesà de Barcelona. Barcelona.

  MARTÍ BONET, Josep Maria (2008). el martiri dels temples a la diòcesi de Barcelona (1936-1939). Arxiu Diocesà de Barcelona. Barcelona.

  MARTÍ BONET, Josep Maria (1975): Organigrama del Archivo Diocesano de Barcelona. MARTÍ BONET, Josep Maria (1985): "Arxivo Diocesano de Barcelona" a Guia de los archivos y las bibliotecas de la Iglesia en España. Vol. I Archivos. Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos. León, pp. 151-167.

  SANABRE, Rdo. José (1947): El archivo diocesano de Barcelona. Arquebisbat de Barcelona. Barcelona.

  TRENS, Dr. (1926): Inventari del tresor de les parròquies de Barcelona. Arxiu Diocesà de Barcelona.