Fons documental de Campins a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental Campins

  Vallès Oriental
  Carrer de l'Olivar, 10. 08402 Granollers

  Coordenades:

  41.72476
  2.46342
  455371
  4619356
  08039-77
  Patrimoni documental
  Fons documental
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  XV-XIX
  Bo
  Legal i física
  Llei 10/2001 d'arxius i documents
  Obert
  Científic
  Pública
  Generalitat de Catalunya. Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat).08002 Barcelona
  Marta Lloret Blackburn

  A l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental hi ha dipositada diversa documentació històrica relacionada amb el municipi de Campins. D'una banda, trobem la documentació patrimonial de Ca n'Illa datada entre els segles XVIII i XIX amb escriptures notarials tals com vendes, establiments, debitoris, etc.; relacionades amb diversos masos i persones de campins com són el mas Armengol, el mas Saula i el mas Prat, entre d'altres. També hi ha documentació diversa com cartes de pagament, certificats i rebuts. D'altra banda, trobem documents solts en d'altres fons patrimonials, com són al del mas Gorcs de Llerona, on hi ha una àpoca de 1459 en què Pere Riera de Campins reconeix a Pere Gorchs que li ha pagat pel dot de la seva germana; o el del mas Pont Torrents de la Roca, on hi ha una revenda de 1772 d'una peça de tera feta per Francesc Pons de Campins a favor de Francesc Sora de la Roca.