Fons de Montmajor del Museu Comarcal de Berga Montmajor

Berguedà
Museu Comarcal de Berga. C/ del Àngels, 7. 08600 BERGA
Actualment el material es troba guardat al magatzém del Museu en espera de ser exposat.

Coordenades:

42.01762
1.73553
395308
4652506
08132-96
Patrimoni moble
Col·lecció
Edats dels Metalls
Ibèric
Romà
Medieval
Bo
El material es conserva en general en bon estat
Física
Restringit
Científic
Pública
Ajuntament de Berga. Pl. Sant Pere, 1. 08600 BERGA
Cortés Elía, Mª del Agua

Al Museu Comarcal de Berga es troba dipositat part del material arqueològic dels jaciments de Montmajor que va excavar el grup d'arqueologia del Museu els anys 60 i 70. Hi ha dipositat diferent material procedent de la bófia de Boixadera dels Bancs (destrals de pedra, ganivets de sílex, 3 cranis, 3 mandíbules, fragments de ceràmica, fragments d'ossos humans); material procedent de Sant Pere de Graudescales (4 cranis humans, fragments de mandíbules, fragments d'ossos humans, sarcòfag tallat en pedra tosca del segle XI, espitllera monolítica amb arc de ferradura del segle X, capitell de forma troncocònica, fragments de ceràmica); material procedent de Sant Miquel de Sorba (un vas ceràmic gris ibèric, fragments de ceràmica ibèrica, ceràmica gris pintada ibèrica).

Escala del plànol: 1:50000.

El Museu de Berga es creà per iniciativa municipal l'any 1962 amb l'objectiu d'aplegar i protegir el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca, si bé no funcionà plenament obert al públic fins l'any 1980. El Museu s'instal·là en unes dependències de la Casa de la Vila i amb col·leccions molt diverses: material arqueològic procedent de la comarca, fons de geologia i paleontologia, fons d'etnologia i material de La Patum. Actualment està pendent una nova ubicació i reorganització. El grup d'arqueologia del museu es va formar l'any 1962 per iniciativa d'aficionats de la zona encapçalats per Josep Carreras, que durant els anys 60 i 70 es van dedicar a realitzar algunes prospeccions i excavacions arqueològiques a la zona.

Guia de Museus de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Edicions 62. Barcelona 1999.