Fons de l'arxiu Parroquial del Papiol El Papiol

Baix Llobregat
Arxiu episcopal de Barcelona. Carrer del Bisbe, 5.- 08002 Barcelona.

Coordenades:

41.43797
2.01105
417380
4587850
08158 - 362
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Renaixement
Barroc
Contemporani
XVI a XX
Bo
En general la documentació en paper i lligada es troba en bon estat. Els pergamins estan deteriorats.
Legal i física
Llei 10/2001,de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Restringit
Científic
Pública
Arquebisbat de Barcelona,Carrer del Bisbe, 5, 08002 Barcelona
Juana María Huélamo Gabaldón

A l fons de l'Arxiu Diocesà de l'Arquebisbat de Barcelona, es conserva la següent documentació: relativa a l'Arxiu Parroquial. Santa Eulàlia de Papiol:
1. Confirmacions (índex) a. 1867
2. Confirmacions a. 1867
3. Confirmacions a. 1771
4. Actes a. 1729-1743
5. Testaments a. 1825-1858
6. Novenari d'Ànimes a. 1800-1915
7. Fundacions (Misses) s. XIX
8. Fundacions (Misses) s. XIX
9. Misses, Confraria d'Ànimes, comptes... s. XVIII-XX
10. Confraria del Roser (administració) s. XX
11. Administració a. 1644-1693
12. Consuetes s. XVII-XVIII
13. Celebracions a. 1791-1799
14. Funerals s. XVIII-XIX
15. Funerals s. XVIII-XIX
16. Funerals a. 1820-1907
17. Baptismes a. 1564-1748
18. Baptismes 1749-1825
19. Baptismes 1825-1856
20. Baptismes 1857-1859
21. Baptismes 1859-1880
22. Baptismes 1880-1897
23. Matrimonis a. 1563-1705
24. Matrimonis 1706-1794
25. Matrimonis 1794-1858
26. Matrimonis 1859-1886
27. Matrimonis 1886-1920
28. Defuncions a. 1564-1706
29. Defuncions 1706-1780
30. Defuncions 1780-1842(1865)
31. Defuncions a. 1843-1858 (1865)
32. Defuncions a. 1859-1882
33. Defuncions a. 1883-1926
34. Testaments a. 1800-1960
35. Llibre de la renda de l'església a. 1728
36. Pergamins Papiol (Sta. Anna) a. 1622
37. Llibre del Batalló, 1641-1659.

Fons de titularitat privada però d'accés públic.

Els sacramentaris, concretament els llibres de baptismes, els llibres de matrimonis, els llibres d'òbits i les llibretes de compliment pasqual, han estat tradicionalment la base documental fonamental dels estudis demogràfics antics. Deriven de la vint-i-quatrena sessió del Concili de Trento (l'11 de novembre de 1563), que estipulava, en referència als rectors, l'obligatorietat de dur a terme uns registres precisos quant als baptismes i als matrimonis.
En relació als òbits, se sap que l'obligació de tenir al dia aquest registre no arribà fins l'any 1614, segons el "Rituale Romanum", imposat per la constitució "Apostolicae Sedi" de Pau V. Tanmateix, l'enregistrament de les defuncions i dels baptismes ja era una pràctica habitual en alguns bisbats i parròquies.
Pel que fa al als sacramentaris també es conserva documentació, respecte a l'època moderna, en concret per als segles XVI, XVII i XVIII.

LÓPEZ SILVA, H. (2014) Inventari d'Arxius Parroquials. Document intern. Revisió feta el 9/10/2014. Barcelona: Arxiu Diocesà de Barcelona. Arquebisbat de Barcelona.
XTEC (s.d.) Les fonts de la demografia històrica. Parroquials.
http://www.xtec.cat/~xgual1/fonsdoc.htm