Fita de terme Talamanca-Monistrol de Calders nº 4 Talamanca

Bages
Serrat de Mussarra, 08279 Talamanca
Pista forestal Talamanca-mas Mussarra. Arribem al mas i agafem camí fins al Mirador de Talamanca.

Coordenades:

41.7446
1.98811
415863
4621915
08277-190
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Privada
Mas Mussarra (Monistrol de Calders)
Quim Serdà Manau

Fita de terme que delimita els termes municipals de Talamanca i Monistrol de Calders. Trobem un carreu de pedra que té gravat a la cara sud la T de Talamanca i el número 10, i a la cara nord, la C de Calders, doncs aquesta fita és la desena entre Talamanca i Calders. Cal saber que el terme de Monistrol de Calders fou creat l'any 1934, fet per el que s'explica que a la fita hi aparegui la C i no la M de Monistrol. Presenta unes dimensions de 36 cm d'alt per 58 cm d'ample i 15 cm de gruix. Tant la forma del carreu, amb la part superior en semicercle, com la tipologia de la lletra, fa determinar que es tracta d'una fita força recent, possiblement ubicada al mateix indret on hi hauria hagut l'original.

Segons els documents oficials, el termenal entre Talamanca i Monistrol de Calders és un conjunt de línies rectes que van de fita a fita, totes conservades, però segons els habitants d'aquests dos municipis, el termenal el marca la cinglera. Per tant, és una línia ondulada que, si es contraposa amb la que hem esmentat, va formant tot de zones mortes que, segons una versió o altra, pertanyen a un o altre dels termes veïns. En qualsevol cas, cal dir que qui conegui el terreny trobarà molt més lògic que sigui la cinglera allò que delimiti els territoris municipals, ja que el que queda per sobre seu no és gens accessible des de Talamanca, així com el que queda per sota seu té un accés molt dificultós des de Monistrol de Calders. Si el termenal el marquessin les línies rectes, quedarien nombrosos racons inaccessibles des del municipi al qual pertanyerien. En canvi, si el terme municipal ve marcat per la cinglera, això no passa, i el territori esdevé més coherent. ERILL, GUAL, MANENT (2006:27)

El terme municipal de Talamanca manté intacte l'antic terme dominat per el Castell, doncs no ha variat amb el transcurs dels segles. Així, cal pensar que aquests elements termenals mantenen una tradició medieval de separació del territori, per bé que les fites que trobem avui, són d'època contemporània.

ERILL, Gustau; GUAL, Jordi; MANENT, LLibert (2006). Monistrol de Calders. El poble dels pagesos enginyers. Ajuntament de Monistrol de Calders, Moià.