Fita de terme núm. 3 Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Des de la casa de Can Castells, cal agafar el camí a la dreta que mana a uns camps.Al final del camí

Coordenades:

41.93378
2.28255
440521
4642673
08037-100
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Calldetenes. Pl. Onze de setembre s/n (08605 Calldetenes)
Raquel Valdenebro Manrique

Pedró de pedra granítica blanquinosa, d'estructura rectangular que es recolza sobre una base de pedra quadrangular enclavada a terra verticalment, al marge esquerra del camí que surt del mas Can Carles, dins del terme de Vic, i que es dirigeix als camps de la vora, prop de la casa de Can Carles, del terme de Calldetenes. Senyala els límits entre els termes de Calldetenes i Vic. Es tracta d'un fita molt ben constituïda, de 38 cm d'alçada x 18 cm d'amplada x 15 cm de fons, amb els vèrtex arrodonits a causa de l'erosió. La base sobre la qual s'assenta és d'estructura quadrangular de 15 cm d'alçada x 24 d'amplada x 20 cm de fons, i es troba molt erosionada presentant formes pràcticament arrodonides. A la cara de llevant de la fita es llegeix la inscripció: "Riudeperes", en direcció al terme municipal.

Cal pensar que aquests elements termenals mantenen una tradició medieval de separació de propietats i àmbits parroquials. Aquesta fita és de característiques molt similars a les altres localitzades al terme, la qual cosa fa pensar que foren fetes en un mateix moment per aclarir i reforçar una controvèrsia de límits del terme. Malgrat tot, aquesta fita sembla tenir característiques més contemporànies, i haver estat col·locada en època més recent que les núm. 1 i 2. Possiblement durant les primeres dècades del segle XX.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.