Fita de terme núm. 1 Calldetenes

Osona
Entorn rural de Calldetenes (08506 Calldetenes)
Al costat del mas de l'Aymerich, dintre del seu espai enjardinat

Coordenades:

41.91513
2.3014
442067
4640589
08037-98
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 004A00012
Raquel Valdenebro Manrique

Pedró d'estructura rectangular, enclavat a terra verticalment, que senyala els límits entre els termes de Calldetenes i el de Sant Julià de Vilatorta. Es tracta d'un fita molt ben constituïda, de 45 cm d'alçada x 18 cm d'amplada x 15 cm de fons, amb els vèrtex arrodonits a causa de l'erosió. A ponent d'aquesta fita, ben bé a tocar d'ella, es localitza una altra fita de caràcter més irregular. Es tracta d'un petit pedró de 32 cm d'amplada x 10 cm d'alçada x 6 cm de fons, amb formes molt arrodonides a causa de l'erosió. Cap de les dues fites compta amb elements ornamentals ni decoratius.

És possible que el pedró de mides inferiors es correspongui amb una fita de caràcter més antic que la fita rectangular de mida superior, i que aquesta última sigui una reafirmació de la primera.

Cal pensar que aquests elements termenals mantenen una tradició medieval de separació de propietats i d'àmbits parroquials. Aquesta fita és de característiques molt similars a les altres localitzades al terme, la qual cosa fa pensar que foren fetes en un mateix moment per aclarir i reforçar una controvèrsia de límits del terme. Cal pensar que es tracta de fites ubicades en període modern (segles XVIII-XIX), potser substituint a d'altres més antigues. Aquest element té les mateixes mides i característiques que la fita de terme núm. 2 dins de les propietats de la Sauleda, i pot ser que pertanyin totes dues al mateix moment històric. Hi ha la possibilitat que el pedró ubicat al costat de l'actual fita es correspongui amb la fita medieval original.

AA.DD. ( 1995) Calldetenes. Imatges en el temps. Primera part (1911-1960). Ajuntament de Calldetenes. Calldetenes VILAMALA I SALVANS, J (2002) De Sant Martí de Riudeperes a Calldetenes. Passat i present d'un poble viu. Ed. El Mèdol. Calldetenes.