Fita de terme 6 entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa Sant Salvador de Guardiola

Bages
Extrem est del terme municipal
Camí del Bosc de l'Oller.
288

Coordenades:

41.69791
1.79855
400029
4616934
08098-367
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
XVIII
Regular
Pedra laminada pel costat de Manresa
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntaments de Sant Salvador de Guardiola i Manresa
Jordi Piñero Subirana

Fita de terme entre els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa identificada en el projecte de replantejament de la demarcació d'aquests termes com la número 6. Està situada a l'alzinar de l'Oller, a l'extrem sud-est de la urbanització Plans d'en Jaume. Consisteix en un bloc de pedra prismàtica amb els cantons arrodonits. En la part visible mesura 53 cms. d'alçada per 29 d'amplada i 15 de fondària. En una cara tenia gravat l'escut de Manresa (però s'ha escrostonat pràcticament del tot) i el número 152; en l'altra té la inscripció "SALELLAS".

Per les característiques dels gravats i les inscripcions, podria ser una fita del segle XVIII. En tot cas, ha de correspondre al període en què Salelles era encara un municipi independent; per tant, anterior a 1833, quan es va portar a terme la reorganització municipal que comportà la integració de Salelles dins de Sant Salvador de Guardiola. L'any 1917 es van fer treballs topogràfics per reconèixer la línies del termenal i les fites entre els dos municipis. El 2008, en un nou projecte de replantejament del termenal, es reconeix oficialment aquesta fita en la delimitació aprovada segons la resolució GRI/2430/2015.

Institut Cartogràfic de Catalunya (2008). Replantejament de la línia de delimitació entre els termes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola.